Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kanał Elbląski

11 stycznia 2013

Pomnik Historii, jeden z siedmiu cudów Polski, ewenement w skali światowej to tylko nieliczne określenia Kanału Elbląskiego. Mostostal Warszawa podpisał właśnie umowę na rewitalizację tego zabytkowego obiektu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powierzył nam dziś zadanie Rewitalizacji Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny - roboty budowlane na odcinkach pochylniowych.
Kontrakt obejmie kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni w ramach którego wykonamy prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne.
Kanał Elbląski to obiekt wyjątkowy. Z powodu funkcjonujących na nim od 1860 r. urządzeń hydrotechnicznych jest zaliczany do ewenementów w skali światowej. Różnica poziomów wody na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m. Statek pokonuje tę różnicę przy pomocy napędzanych wodą pochylni.
Wartość budowy to 51,95 mln zł brutto, a planowany koniec inwestycji grudzień 2014 r.
Za realizację kontraktu odpowiada Obszar Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa.

 

 fot. RZGW w Gdańsku