Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Inwestycja w Łodzi

16 grudnia 2011

Podpisaliśmy umowę z Akademią Muzyczną w Łodzi o wartości 23,3 mln zł brutto na Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Z ramienia Akademii Muzycznej umowę podpisał JM Rektor, prof. Antoni Wierzbiński, a w imieniu Mostostal Warszawa S.A. umowę sygnowali: Dariusz Popiołek, Dyrektor Regionu Centralnego i Arkadiusz Biniek, Dyrektor Oddziału Łódź. 

W projektowanym budynku Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przewidziana jest realizacja zadań kulturalnych oraz edukacyjnych. Obiekt pomieści bibliotekę, koncertową salę audytoryjną, aulę wykładową, laboratoria dźwiękowe oraz sale wykładowe i pracownie.

Całość robót  wykonana zostanie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy  (tj. od 14 grudnia br.).