Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Internauci wybrali imię maszyny TBM

23 grudnia 2022

Karpatka – takie imię nosić będzie maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel o długości 2,2 km na drodze ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. Na tę nazwę oddano w internetowej ankiecie ponad 6 tys. z ok. 9 tys. głosów, a przewaga nad kolejną propozycją była znacząca.

Zgłoszenia w Konkursie „Nazwij maszynę TBM” zbierane były do 23 listopada 2022 roku. Łącznie przesłanych zostało 1500 zgłoszeń. Po uwzględnieniu powtórzeń i zgłoszeń niekompletnych, otrzymano 348 unikalnych propozycji, które ocenione zostały przez komisję konkursową. W skład komisji weszli przedstawiciele GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury oraz wykonawcy - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construction.

Nazwy najwyżej ocenione przez komisję konkursową wskazane zostały w ankiecie. O tym, która z sześciu propozycji została wybrana, zadecydowali internauci. Głosy w ankiecie można było oddawać do 16 grudnia 2022 roku. Karpatka wygrała zdecydowanie (6073 głosy), druga w kolejności była Duża Mi (822).

Pozostałe nazwy, na które można było oddawać głosy to:

  • Nela (673);
  • ViaKarpatka (558);
  • Podkarpatka (529);
  • Bieszczadka (408).
     

Laureatami Konkursu „Nazwij maszynę TBM” są osoby, których unikalne propozycje nazw trafiły do drugiego etapu. W przypadku, gdy jedna nazwa została zaproponowana przez więcej niż jednego uczestnika, komisja konkursowa wyłoniła laureata spośród tych uczestników w drodze losowania. Laureaci będą mogli odwiedzić plac budowy tunelu na S19 Rzeszów Południe - Babica. Otrzymają również zestaw promocyjnych upominków od GDDKiA oraz wykonawcy - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construction.