Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Instalacja podawania biomasy dla ENERGI

10 września 2010

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum, podpisał 9 września umowę z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. na zaprojektowanie i budowę pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów El. B.

Nasza firma wraz ze spółką z grupy - Remak S.A. oraz Instytutem Energetyki wybuduje w Ostrołęce nowoczesną instalację umożliwiającą podanie do 3 kotłów OP-650 ok. 400 tys. t biomasy rocznie.
W ramach umowy powstaną: kompletne instalacje przyjęcia i rozładunku biomasy w postaci peletu i brykietu, układy transportu, zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 4400 m3, instalacje przygotowania, magazynowania i wysyłki pyłu do palników. Będzie to pierwsza tak duża instalacja podawania pyłu biomasy do palników.

Umowa realizowana będzie przez katowicki Oddział Dyrekcji Przemysłu i Energetyki

Wartość umowy: 44,05 mln zl brutto
Termin zakończenia realizacji: 30.11.2011