Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Instalacja biomasy w Opolu

21 lipca 2011

Mostostal Warszawa podpisał 19 lipca umowę z PGE Elektrownia Opole SA na: „Budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole SA”.

Inwestycja stanowiąca przykład nowej generacji instalacji biomasowych umożliwi Elektrowni Opole wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Przygotowana (zmielona) biomasa podawana będzie bezpośrednio do komory paleniskowej kotła za pomocą specjalnych palników. Za paliwo posłużą pelety agro.
 
Instalacja składać się będzie z gospodarki magazynowej umożliwiającej przyjęcie i magazynowanie biomasy oraz układu rozdrabniania. Zakres prac obejmie także wykonanie instalacji palnikowej kotła K-2 oraz układ zasilania, pozwalające na spalanie biomasy w kotle razem z pyłem węglowym. 

Budowę poprowadzi katowicki Oddział Dyrekcji Przemysłu i Energetyki Mostostalu Warszawa.
Kontrakt zrealizujemy w konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa SA (lider) oraz partnerzy: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” i PrzedsiębiorstwoInwestycyjno-Remontowym Energetyki i Przemysłu „REMAK-ROZRUCH”.
Wartość prac, które zakończą się w listopadzie 2012 r, wyniesie 53,35 mln zł brutto.