Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Infrastruktura portowa

07 stycznia 2011

Mostostal Warszawa na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA rozbuduje infrastrukturę portową.

Umowa została zawarta 5 stycznia, na jej zrealizowanie Mostostal Warszawa ma 24 miesiące. W ramach zlecenia będzie przebudowana ul. Rumuńska oraz place na terenie Portu Gdynia (roboty towarzyszące: wyburzenia budynków, tory kolejowe, oświetlenie, roboty wodno-kanalizacyjne), całość o powierzchni ok. 80 tys. m². Wartość umowy wynosi 51,3 mln zł brutto.

Kontrakt zrealizuje nowopowstały Oddział Gdańsk Infrastruktura.