Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Grupa Mostostal Warszawa pozyskała kontrakty na kwotę blisko 150 mln złotych

06 września 2007

Od początku września Grupa Mostostal Warszawa pozyskała kontrakty o łącznej wartości blisko 150 mln złotych. A wszystko za sprawą Mostostali z Warszawy i Puław oraz wrocławskiego Wrobisu.

Stołecznej spółce przypadło w udziale zagospodarowanie skweru Hoovera, gdzie zleceniodawcą jest Zarząd Terenów Publicznych, puławski Mostostal rozbuduje instalację TDI (toluenodiizocyjanu) dla ZCh Zachem S.A., natomiast Wrobis zrealizuje zespół apartamentowo - biurowy dla Stellar Retail Development Sp z o.o.

Pierwsza umowa podpisana została 6 września przez Wrobis. Spółka zrealizuje zespół apartamentowo - biurowy wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną. Pierwszy etap prac obejmować będzie wykonanie dwóch budynków: tarasowego (T1) i galeriowego (G). W obiekcie "T1" powstanie 78 mieszkań, które łącznie zajmą powierzchnię 5249,3 m2. Budynek "G" pomieści o 7 mniej mieszkań niż "T1" a ich łączny metraż to 4472,4 m2. Na 680 m2 zaprojektowano 9 lokali usługowych. Wrobis odpowiedzialny będzie za budowę garaży podziemnych nie tylko w budynkach: "T1" i "G", ale również w "T2" i "T3". Ich łączna powierzchnia wyniesie 3102,7 m2, co pozwoli utworzyć 121 miejsc parkingowych. Realizacja kontraktu potrwa 15 miesięcy a wrocławska spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 59 mln złotych. 

Mostostal Warszawa i Mostostal Puławy podpisały swoje umowy 17 września. Zagospodarowanie skweru Hoovera, którego podjęła się stołeczna spółka obejmować będzie demontaż istniejącego szaletu i wykonanie nowego, budowę pawilonu gastronomicznego oraz podziemnej sali wystawowej. Łączna powierzchnia kondygnacji naziemnej i podziemnej to 1309,1 m2. Warszawski Mostostal zajmie się również modernizacją nawierzchni placu, chodników, pochylni, schodów, urządzeń wodnych, ścian oporowych oraz murków kamiennych. Naturalne materiały, takie jak kamień, które wykorzystane zostaną podczas remontu skweru pozwolą na wpisanie go w architekturę modernizowanego obecnie Traktu Królewskiego. Prace potrwają do października 2008 roku. Za realizację zadania Mostostal otrzyma około 18,5 mln złotych.

Rozbudowa instalacji TDI (toluenodiizocyjanu), której w Zakadach Chemicznych "Zachem" S.A. w Bydgoszczy dokona Mostostal z Puław potrwa do końca grudnia 2008 roku. Jest to kolejna inwestycja, którą dla Zakładów, w charakterze generalnego wykonawcy, realizuje puławska spółka. Wartość kontraktu to blisko 70 mln złotych.