Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Grupa Mostostal Warszawa kontynuuje tendencję poprawy wyników

19 listopada 2014

Mostostal Warszawa opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za trzeci kwartał 2014 roku. Grupa podtrzymuje tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym półroczu 2014 roku.

W połowie listopada Grupa Mostostal Warszawa opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Wyniki potwierdziły pozytywne perspektywy na przyszłość, będące odzwierciedleniem podejmowanych działań na przestrzeni ostatniego roku. Grupa wygenerowała obrót na poziomie 1,1 miliarda złotych, marżę brutto 67,2 miliona złotych oraz zysk przed opodatkowaniem równy 17,3 miliona złotych. Według stanu na koniec września 2014 r., środki pieniężne w Grupie Kapitałowej wynosiły 228 miliona złotych, a kapitał obrotowy 149 miliona złotych. „Rok 2014 niewątpliwie oznaczać będzie dla Mostostalu Warszawa powrót na ścieżkę rentowności i wypłacalności, tworząc dobre podwaliny na przyszłość, którą oceniamy jako perspektywiczną” - deklaruje Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Mostostal Warszawa. Najważniejsze budowy oddane przez Grupę Mostostal Warszawa w bieżącym roku to m.in. Kraków Arena (Centrum Konferencyjno-Sportowe), Centrum Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Galeria Handlowa „Brama Mazur” w Ełku, Obwodnica Opalenicy, most drogowy w Toruniu, czy montaż kotła na biomasę w Karlstad.

W ostatnich miesiącach Grupa Mostostal Warszawa pozyskała również kontrakty o łącznej wartości 844 milionów złotych, między innymi terminal pasażerski mazurskiego lotniska w Szymanach, inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Poznaniu, remont kapitalny wraz z przebudową budynku dla AGH w Krakowie, halę sportową w Zakopanem, czy budowę II etapu instalacji odsiarczania spalin dla kotłowni WP-70 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa wynosi 3,4 miliardy złotych.