Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Głos Mostostal Warszawa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

16 maja 2017

W dniach 10-12 maja br. odbyła się dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG), która zgromadziła blisko 700 prelegentów z kraju i zagranicy. W sesji poświęconej budownictwu Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa ocenił m.in. jak przedstawiają się ścieżki rozwoju sektora energetyki i przemysłu. Z kolei Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, dyskutował o współpracy nauki z przemysłem.

Grono partnerów i sponsorów kongresu pokazuje, jak dużym zainteresowaniem i znaczeniem EKG cieszy się wśród przedstawicieli kluczowych gałęzi polskiej gospodarki, sfery biznesu, a nawet administracji publicznej. Na liście firm i instytucji zaangażowanych w organizację wydarzenia znaleźli się m.in. Polski Fundusz Rozwoju, PGNiG, ORLEN, Grupa PKP, Enea, Microsoft, KPMG, PWC, PARP, ARP. Wśród uczestników nie zabrakło czołowych postaci polskiej sceny politycznej na czele z premier Beatą Szydło.

Podczas kongresu wystąpił również Mostostal Warszawa, zarówno jako partner całego wydarzenia, jak i dwóch istotnych sesji tematycznych. Pierwszą z nich było budownictwo. W tej części, 11 maja, wziął udział Prezes Mostostal Warszawa - Andrzej Goławski. Prezes Goławski poruszył istotne dla branży perspektywy rozwoju budownictwa przemysłowego i energetycznego, ocenił obecną kondycję rynku budowlanego w tychże sektorach oraz to jak zaostrzająca się polityka unijna w zakresie emisji CO2 wpłynie na powstawanie siłowni węglowych w Polsce. Mówił również o specyfice zatrudnienia w branży budowlanej, zapotrzebowaniu na specjalistów u progu wysoko zaawansowanych technologicznie i wymagających organizacyjnie inwestycji.

Debatę poprowadziła Anna Glanowska-Szpor, dyrektor zarządzający sektorem budowlanym w ING Bank Śląski SA. W interesującej dyskusji głos zabrali również: Tomasz Żuchowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Piotr Janiszewski, prezes zarządu Skanska SA, Ernest Jelito (prezes zarządu Górażdże Cement SA), Marcin Krakowiak (szef praktyki i energetyki w kancelarii DZP), Michał Sapota (prezes zarządu Murapol SA).

W dniu kolejnym, w panelu „Nauka dla przemysłu – nadchodzą zmiany”, uczestnicy mogli się wiele dowiedzieć o systemie nauki przemysłowej, roli Narodowego Instytutu Technologicznego oraz posłuchać opinii ekspertów o losie państwowych jednostek badawczych. W debacie z udziałem Juliusza Żacha, Kierownika Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa, swoje opinie zaprezentowali przedstawiciele takich jednostek naukowych, organizacji, instytucji i firm, jak: PKN ORLEN SA, KGHM Polska Miedź SA, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naukowa Organizacja Techniczna, rektor Politechniki Śląskiej czy podsekretarz Ministerstwa Rozwoju. Debatę moderował Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawanasowanych Technologii.

W czasie kongresu, oprócz wykładów i dyskusji i kuluarowych spotkań, odbyła się również prezentacja raportu o polskiej gospodarce, w którym, w segmencie budownictwa, przeczytamy także o Mostostal Warszawa. Publikacja została wydana pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.