Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Gdyńskie Centrum Onkologii jest gotowe

31 lipca 2013

Mostostal Warszawa zakończył jedną z ważniejszych inwestycji na Pomorzu – rozbudowę Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Dzięki modernizacji trójmiejskiej kliniki liczba korzystających z niej pacjentów wzrośnie o ponad tysiąc osób, a czas oczekiwania na zabieg zmniejszy dwukrotnie.

Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni polegała na budowie czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 6 000 m2, mieszczącego m.in.:
- Blok Operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi,
- Oddział Intensywnej Terapii liczący 8 łóżek,
- Oddział Chirurgii Onkologicznej mieszczący 38 łóżek,
- Oddział Ginekologii Onkologicznej liczący 25 łóżek,
- Onkologiczną Izbę Przyjęć z zapleczem diagnostycznym, służącą planowym przyjęciom na Oddziały znajdujące się w budynku.
Kontrakt objął również zakup nowoczesnego sprzętu dla ośrodka.

Do nowego budynku Gdyńskiego Centrum Onkologii przeniosą się wszystkie sale i oddziały, które obecnie znajdują się w różnych miejscach szpitalnego kompleksu. Ośrodek skróci czas oczekiwania na zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej z 23 dni na 13 dni, a z ginekologii onkologicznej z 28 do dwóch tygodni. Liczba operowanych pacjentów zwiększy się z 1894 na 3000 rocznie.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji odbyło się 8 lipca 2011 roku a wartość powierzonych Mostostalowi Warszawa prac wyniosła ponad 30 mln zł brutto.