Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Forum biznesowe

26 listopada 2007

Mostostal Warszawa SA wraz z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku zorganizowali forum biznesowe: "Młodzi naukowcy w sektorze budowlanym, pomysł na innowacyjną firmę", które odbyło się 26 listopada w budynku Focus, przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach europejskiego projektu "Build Nova".

Projekt "Build Nova" zakłada stworzenie sieci wymiany informacji pomiędzy firmami budowlanymi, instytucjami związanymi z rozwojem nowych technologii oraz przedstawicielami sektora finansowego. Listopadowe forum, którego gospodarzami byli Mostostal Warszawa i ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku było trzecim spotkaniem zorganizowanym w ramach europejskiego projektu. Celem konferencji było zapoznanie młodych przedsiębiorców i naukowców z możliwościami finansowania innowacyjnych pomysłów poprzez wykorzystanie funduszy typu: venture capital, seed capital oraz środków inwestorów prywatnych, takich jak "Anioły Biznesu". Przedstawiciele przemysłu, jednostek badawczo - rozwojowych oraz jednostek finansujących starali się przekonać uczestników forum do inwestowania w innowacje, gdyż to one decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw. Firmy budowlane bardzo rzadko korzystają z prywatnych form finansowania swoich innowacyjnych pomysłów. Często przyczyną takiej sytuacji jest również brak zrozumienia ze strony jednostek finansujących dla innowacyjnych projektów z zakresu budownictwa.

W drugiej części forum odbyły się warsztaty, podczas których omówione zostały te obszary polskiego rynku budowlanego, w których możliwe są innowacje.

Patronat medialny:

Tematy zaprezentowane podczas forum:

- Potencjał rynkowy dla innowacyjnych firm z sektora budowlanego [Dorota Chwieduk - Pracownik Zakładu Termodynamiki w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej]

- Możliwość inwestycji w przedsiębiorstwo na zasadach venture capital
[Barbara Nowakowska - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych]

- Przykłady firm, które skorzystały z venture capital
[Krzysztof Garski - dziennikarz Manager Magazin]

- Wsparcie projektów we wczesnym stadium rozwoju - seed capital
[Michał Matusewicz - Silesia Fund sp. z o.o.]

- Możliwości wsparcia firm sektora budowlanego w Polsce przez Anioły Biznesu.
[Jacek Błoński - Lewiatan Business Angels]