Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Euroterminal Sławków zakończony!

25 kwietnia 2014

Konsorcjum Mostostal Warszawa – Lider oraz Acciona Infrastruktura – Partner zakończyło budowę płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. w Sławkowie w ramach realizacji projektu: Budowa Międzynarodowego centrum logistycznego Euroterminal w Sławkowie – zadanie 3.

Zakres inwestycji obejmował:

• Budowa nowej Płyty kontenerowej w nawiązaniu do istniejącej płyty
( Płyta żelbetowa długości 350m i szerokości 44.9m – 15 715 m2 )
• Budowa podtorza wraz torami jezdnymi długości 362 m dla suwnicy bramowej o udźwigu Q = 40t / 50t i rozpiętości L=14,5+51,7+22,5 = 88,7 m wraz z instalacją odgromową;
• Budynek zaplecza technicznego wykonany w systemie modułowym;
• Budowa i przebudowa układu drogowego o łącznej długości 2,17 km i powierzchni 16 400m2;
• Budowa i przebudowa układu torowego (torów normalnych i szerokich) o łącznej długości 2,20 km;
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze zbiornikami szczelnymi o łącznej długości 3,00 km;
• Budowa i przebudowa sieci wodociągowej o łącznej długości 1,46 km;
• Budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych: linie kablowe, stacja transformatorowa, oświetlenie, instalacje budynków,
• Budowa i przebudowa sieci urządzeń teletechnicznych: kanalizacji teletechnicznej, kabli doziemnych i w kanalizacji, sieci i osprzętu sieci WiFi, monitoringu, dozoru i kontroli.
• Sterowanie Ruchem Kolejowym ( SRK );
• System Centralizacji Rozjazdów wraz z Elektrycznym Ogrzewaniem Rozjazdów ( EOR )

Zadanie rozpoczęto 25 lipca 2012 a odbiory potrwały do 25 kwietnia 2014.
Wykonaliśmy rozbudowę centrum logistycznego Euroterminala gdzie kończy się "szeroki tor" jako zadanie interdyscyplinarne. W zakresie było zaprojektowanie oraz realizacja następujących elementów terminala: układu torowego, drogowego, systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, sieci uzbrojenia podziemnego poprzez najważniejszy element - płytę kontenerową. Udało się wprowadzić innowacyjny system zbrojenia płyty stosując zbrojenie rozproszone na całej grubości płyty co wydatnie zmniejszyło wskaźnik zbrojenia tradycyjnego i spowodowało skrócenie czasu realizacji płyty. Zmierzyłem się z wykonaniem zadania na czynnym terminalu przeładunkowym, co powodowało częstą konieczność uzgadniania z Inwestorem i jego wieloma służbami nawet godzinnego harmonogramu prowadzenia prac. Pomimo takiej specyfiki realizacji wykonaliśmy w terminie zadanie - powiedział kierownik budowy Jeremi Kampa.