Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Eksperci Mostostal Warszawa o postępach inwestycji w Opolu podczas konferencji IGEiOŚ

02 listopada 2016

W dniach 27-28 października w Elektrowni Opole odbyła się konferencja z udziałem specjalistycznego grona ekspertów. Rozmowy dotyczyły postępu budowy dwóch bloków 900 MW. Na zaproszenie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) Mostostal Warszawa włączył się w organizację tego wydarzenia. W spotkaniu wziął udział Prezes Andrzej Goławski oraz Dyrektor Projektu Opole Paweł Żbikowski.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole to największy projekt infrastrukturalny realizowany w Polsce od ponad 20 lat. Powstające dwie nowe siłownie węglowe o łącznej mocy brutto 1800 MWe zastąpią jednostki wycofywane z użytku. Będą produkować do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.Prace toczą się dniem i nocą. Teren inwestycji zajmuje 4,5 ha, a załoga liczy już ponad 4 000 osób. Wartość samego kontraktu wynosi 11,6 mld zł. Budowa na taką skalę słusznie budzi zainteresowanie.

Na konferencji pt. „Postęp inwestycji w Elektrowni Opole – budowa dwóch bloków 900 MW i nowa rola General Electric” zebrało się grono przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt oraz specjaliści z branży. Mostostal Warszawa był partnerem tego wydarzenia obok PGE GiEK SA, Polimex-Mostostal SA i General Electric.

Nowe bloki w Opolu przyczynią się do zwiększenia sprawności netto w produkcji energii elektrycznej oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, trafiają w cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej oraz spełniają wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska.Mostostal Warszawa z wielkim zaangażowaniem podchodzi do tego projektu. Obecnie to jedna z kluczowych inwestycji w portfolio firmy. To dla nas duże wyzwanie, ale też unikalne doświadczenie - na rynku nie ma drugiej takiej Spółki wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej, która byłaby w stanie samodzielnie zrealizować tak szeroki i skomplikowany zakres prac, jak my w ramach budowy bloków energetycznych w Opolu. Po zakończeniu tej inwestycji Mostostal Warszawa będzie posiadać unikalne doświadczenie, pozwalające z powodzeniem walczyć m.in. o kontrakty zagraniczne –podkreślił obecny na konferencji Prezes Goławski.

Tematyka konferencji dotyczyła zaawansowania i postępu prac. Przeanalizowano organizację budowy, zrealizowane obszary i przebieg robót budowlano-montażowych. Poruszona została także rola Elektrowni dla regionu, jak i znaczenie samego projektu w Opolu. W trakcie konferencji głos zabrał Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole. W swojej prezentacji omówił realizację robót budowlano-montażowych, kładąc szczególny nacisk na montaż kotłów.

Montaż części ciśnieniowych kotła, obejmuje wykonanie ponad 90 tyś spoin na jeden blok. To jest wyzwanie samo w sobie, zaplanowane na 13 miesięcy i jest realizowane bez najmniejszych opóźnień. Należy zaznaczyć, że średni czas montażu dla bloków klasy 900 MWe wynosi 15 miesięcy. Do tego dochodzi koordynacja montażu części ciśnieniowej, konstrukcji stalowych, robót elektrycznych oraz rozruchu wykonywanych na jednym obiekcie przez trzech partnerów konsorcjum. Już teraz przygotowujemy się do zaplanowanej na początek przyszłego roku próby ciśnieniowej kotła bloku nr 5 – podsumował Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z Mostostal Warszawa.

W gronie prelegentów znaleźli się również przedstawiciele inwestora – PGE GiEK SA oraz partnerów konsorcjum realizującego kontrakt w opolskiej elektrowni: Polimex-Mostostal SA i General Electric.Na konferencji byli obecni m.in. Beata Stelmach (Prezes Zarządu GE Power), Marian Bosowski (Z-ca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ), Marek Włóka (Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.) i Mirosław Skowron – Prezes Zarządu – Polimex Energetyka. Zgromadzenie specjalistycznego grona sprzyjało wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w ramach współpracy wewnątrz konsorcjum, jak i zacieśnianiu relacji z inwestorem.Spotkanie było także dobrą okazją do tego, by podyskutować na temat kierunków rozwoju polskiej polityki energetycznej. Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli przekonać się na własne oczy o skali inwestycji i zobaczyć postęp prac z tarasu widokowego.

Budowę bloków energetycznych w Opolu realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Rafako przy współudziale GE Power. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Obecnie zaawansowanie robót przekroczyło już 60%.

W dniach 27-28 października w Elektrowni Opole odbyła się konferencja z udziałem specjalistycznego grona ekspertów. Rozmowy dotyczyły postępu budowy dwóch bloków 900 MW. Na zaproszenie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) Mostostal Warszawa włączył się w organizację tego wydarzenia. W spotkaniu wziął udział Prezes Andrzej Goławski oraz Dyrektor Projektu Opole Paweł Żbikowski.

 

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole to największy projekt infrastrukturalny realizowany w Polsce od ponad 20 lat. Powstające dwie nowe siłownie węglowe o łącznej mocy brutto 1800 MWe zastąpią jednostki wycofywane z użytku. Będą produkować do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.Prace toczą się dniem i nocą. Teren inwestycji zajmuje 4,5 ha, a załoga liczy już ponad 4 000 osób. Wartość samego kontraktu wynosi 11,6 mld zł. Budowa na taką skalę słusznie budzi zainteresowanie.

 

Na konferencji pt. „Postęp inwestycji w Elektrowni Opole – budowa dwóch bloków 900 MW i nowa rola General Electric” zebrało się grono przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt oraz specjaliści z branży. Mostostal Warszawa był partnerem tego wydarzenia obok PGE GiEK SA, Polimex-Mostostal SA i General Electric.

 

Nowe bloki w Opolu przyczynią się do zwiększenia sprawności netto w produkcji energii elektrycznej oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, trafiają w cele polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej oraz spełniają wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska.Mostostal Warszawa z wielkim zaangażowaniem podchodzi do tego projektu. Obecnie to jedna z kluczowych inwestycji w portfolio firmy. To dla nas duże wyzwanie, ale też unikalne doświadczenie - na rynku nie ma drugiej takiej Spółki wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej, która byłaby w stanie samodzielnie zrealizować tak szeroki i skomplikowany zakres prac, jak my w ramach budowy bloków energetycznych w Opolu. Po zakończeniu tej inwestycji Mostostal Warszawa będzie posiadać unikalne doświadczenie, pozwalające z powodzeniem walczyć m.in. o kontrakty zagraniczne –podkreślił obecny na konferencji Prezes Goławski.

 

Tematyka konferencji dotyczyła zaawansowania i postępu prac. Przeanalizowano organizację budowy, zrealizowane obszary i przebieg robót budowlano-montażowych. Poruszona została także rola Elektrowni dla regionu, jak i znaczenie samego projektu w Opolu. W trakcie konferencji głos zabrał Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole. W swojej prezentacji omówił realizację robót budowlano-montażowych, kładąc szczególny nacisk na montaż kotłów.

 

Montaż części ciśnieniowych kotła, obejmuje wykonanie ponad 90 tyś spoin na jeden blok. To jest wyzwanie samo w sobie, zaplanowane na 13 miesięcy i jest realizowane bez najmniejszych opóźnień. Należy zaznaczyć, że średni czas montażu dla bloków klasy 900 MWe wynosi 15 miesięcy. Do tego dochodzi koordynacja montażu części ciśnieniowej, konstrukcji stalowych, robót elektrycznych oraz rozruchu wykonywanych na jednym obiekcie przez trzech partnerów konsorcjum. Już teraz przygotowujemy się do zaplanowanej na początek przyszłego roku próby ciśnieniowej kotła bloku nr 5 – podsumował Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z Mostostal Warszawa.

 

W gronie prelegentów znaleźli się również przedstawiciele inwestora – PGE GiEK SA oraz partnerów konsorcjum realizującego kontrakt w opolskiej elektrowni: Polimex-Mostostal SA i General Electric.Na konferencji byli obecni m.in. Beata Stelmach (Prezes Zarządu GE Power), Marian Bosowski (Z-ca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ), Marek Włóka (Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.) i Mirosław Skowron – Prezes Zarządu – Polimex Energetyka. Zgromadzenie specjalistycznego grona sprzyjało wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w ramach współpracy wewnątrz konsorcjum, jak i zacieśnianiu relacji z inwestorem.Spotkanie było także dobrą okazją do tego, by podyskutować na temat kierunków rozwoju polskiej polityki energetycznej. Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli przekonać się na własne oczy o skali inwestycji i zobaczyć postęp prac z tarasu widokowego.

 

Budowę bloków energetycznych w Opolu realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Rafako przy współudziale GE Power. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Obecnie zaawansowanie robót przekroczyło już 60%.