Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ekologicznie w Białej Podlaskiej

29 czerwca 2011

We wtorek 28 czerwca w siedzibie Bialskich Wodociągów i Kanalizacji WOD KAN Sp. z o.o. uroczyście podpisano z konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras umowę na wykonanie projektu i budowę „Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”.

W Białej Podlaskiej zostanie wybudowany najnowocześniejszy w regionie Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO), który umożliwi maksymalne wykorzystanie energii skumulowanej w odpadach. Przyjmuje się, że zakład będzie wytwarzał rocznie około 4 tys. MWh ekologicznej energii elektrycznej oraz 13 tys. ton paliwa formowanego (RDF) do wykorzystania głównie przez cementownie. Sercem ZZO jest instalacja poziomej suchej fermentacji firmy Eisenmann, która pozwoli na wytworzenie w procesie beztlenowym bardzo energetycznego biogazu w ilości około 120 m3 na każdą tonę odpadów biodegradowalnych.Całkowity koszt projektu brutto wynosi 69,5 mln zł, a termin jego realizacji to 24 miesiące.

Zakład będzie obsługiwał ponad 200 tys. mieszkańców z miasta Biała Podlaska, powiatu bialskiego oraz niektóre miasta i gminy z powiatów: parczewskiego, łukowskiego i radzyńskiego. Wszystkie gminy uczestniczące w przedsięwzięciu zyskają bardzo skuteczną ochronę przed groźbą ewentualnych kar z tytułu niespełnienia wymogów Unii Europejskiej. Planowany ZZO to największa kapitałowo inwestycja w historii w Białej Podlaskiej, dzięki której miasto i region bialskopodlaski staną się biegunem wzrostu i rozwoju województwa oraz nośnikiem innowacji i postępu technicznego w całym regionie.

Umowę w imieniu konsorcjum podpisali: Zastępca Dyrektora Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostal Warszawa SA Andrzej Grygo oraz pełnomocnicy firmy Acciona Infreastructuras, Yves Marchand i Jorge Calabuig Ferre.

Kontrakt ten jest naszą czwartą obecnie realizowaną budową po Krośnie, Katowicach i Myślenicach związanych z gospodarką odpadami. Dzięki tym inwestycjom Mostostal Warszawa SA staje się liderem w tym ważnym segmencie inżynierii środowiska.