Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

EcoGenerator na VIII konferencji o termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych – TPOK 2016

23 lutego 2016

W dniach 25-26 lutego w Bydgoszczy odbędzie się VIII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. W trakcie spotkania omawiany będzie m.in. stan realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZTUO), której generalnym wykonawcą jest Mostostal Warszawa.

W porównaniu do krajów europejskich Polska dysponuje słabo rozwiniętą infrastrukturą przetwarzania odpadów. W związku z budową i rozruchem nowych spalarni w naszym kraju tegoroczne spotkanie nabiera więc szczególnej wagi. Na konferencji Mostostal Warszawa będzie reprezentował Robert Kowalski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Energii, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miasta Poznania, Krakowskiego Holdingu Komunalnego czy Zakładu Utylizacyjnego z Gdańska. Udział w wydarzeniu wezmą również beneficjenci projektów budowy spalarni w Polsce w: Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

Adresaci TPOK 2016 to przede wszystkim przyszli użytkownicy zakładów ZTUO (samorządy, inwestorzy, przedsiębiorstwa komunalne) oraz przyszli odbiorcy energii elektrycznej i ciepła wytworzonych z odpadów (przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze). Moderatorem spotkania będzie dr inż. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej.

W trakcie konferencji będą omawiane aspekty prawno-finansowe projektów związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Przedstawione zostaną również doświadczenia firm działających na polskim i zagranicznym rynku w realizacji tego rodzaju inwestycji oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. Zostaną także zaprezentowane bieżące stany realizacji budowy spalarni w Polsce, w tym przebieg robót z placu budowy ZTUO w Szczecinie, którego generalnym wykonawcą jest nasza firma.

„EcoGenerator spalając 150 tyś. ton odpadów komunalnych rocznie, przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie będzie produkował energię cieplną i elektryczną. Moc elektrociepłowni w kogeneracji wyniesie 7,5 MWe i 32 MWt. Przewidziana roczna wartość produkcji energii to 56 tyś. MWh i 850 tyś. Tyle potrzeba, by zapewnić energię elektryczną i ciepło dla ok. 30 tyś. mieszkań. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, a skala inwestycji i jej usytuowanie na terenie portu szczecińskiego, tworzące swoiste ekologiczne miasto na wodzie, to nie lada wyzwanie dla wykonawcy” – powiedział Robert Kowalski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa.

Budowa EcoGeneratora w Szczecinie wpisuje się też w ideę nowoczesnego, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta. Spalarnia odpadów to niezbędny z punktu widzenia ochrony środowiska element systemu gospodarki odpadami, wpisujący się w ideę zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że gospodarka nie może rozwijać się kosztem środowiska i warunków życia przyszłych pokoleń. Ta idea jest nam bardzo bliska. Drogą do tego celu jest m.in. recykling. Odpady, których nie można odzyskiwać, należy unieszkodliwiać w sposób niezagrażający  zdrowiu i środowisku, i to zadanie spełniają właśnie nowoczesne spalarnie odpadów. 

Konferencja w Bydgoszczy stanowi niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu wymagających technologicznie projektów nierealizowanych do tej pory w Polsce na szerszą skalę. Oprócz sesji teoretycznych w trakcie TPOK przewidziano czas na debatę, co stwarza szansę na pogłębienie dyskusji z zakresu zrównoważonej gospodarki komunalnej w kontekście budowy spalarni. Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć zakładów termicznej obróbki odpadów, z czego cztery zostały oddane do użytku w ostatnich miesiącach.