Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dzień Wydziału Inżynierii Lądowej

30 maja 2010

Mostostal Warszawa był sponsorem Dnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Rokrocznie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje swój dzień. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 28 maja. Obchody były podzielone na część uroczystą oraz plenerową.
Przed gmachem pojawiły się rzędy kolorowych parasoli, catering, scena oraz inne atrakcje. Rozstrzygnięto kilka konkursów, w tym z wiedzy budowlanej – nagrodą główną były płatne praktyki letnie w Mostostalu.
Podczas części oficjalnej rozdano dyplomy ukończenia studiów, spotkał się Zespół Doradców Dziekana oraz odsłonięto, ufundowaną przez Mostostal Warszawa, tablicę upamiętniającą prof. Franciszka Szelągowskiego.