Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dyskutujemy w Sejmie o budowie polskich dróg

12 października 2017

W dniu 10 października podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa zebrała się w Sejmie, aby podyskutować o budowie polskich dróg. Spotkanie posłów odbyło się z udziałem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej ds. Drogownictwa, GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawicieli firm budownictwa drogowego. Na zaproszenie parlamentarzystów w posiedzeniu udział wzięli Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa oraz Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury.

Październikowe posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa otworzyła prezentacja raportu o kondycji polskich firm drogowych w 2016 r. Przeglądu pod kątem m.in. koniunktury rynkowej, wzrostu cen materiałów, kłopotów z zatrudnieniem, warunkami kontraktowymi dokonała Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej ds. Drogownictwa. Prezentacja stanowiła wstęp do tematu głównego dyskusji, czyli udziału polskich firm budownictwa drogowego w procesie budowy dróg w Polsce. Oprócz członków podkomisji w gronie zebranych znaleźli się także przedstawiciele ponad dwudziestu polskich firm. Ze strony Mostostal Warszawa w posiedzeniu podkomisji uczestniczyli Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa wraz z Sławomirem Barczakiem, Dyrektorem Obszaru Infrastruktury.

Obecnie rynek infrastruktury jest jednym z bardziej atrakcyjnych segmentów polskiego budownictwa. Mostostal Warszawa uczestniczy obecnie w kilkunastu postępowaniach infrastrukturalnych. Usłyszeliśmy, że na etapie rozpisywania przetargów znajdują się zadania inwestycyjne o wartości 50 mld zł, a to stwarza określone perspektywy rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Cieszy również fakt, że strona rządowa poszukuje nowych dróg finansowania. W tej chwili Ministerstwo Rozwoju bada możliwości wprowadzenia projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które miałoby zastąpić w przyszłości finansowanie z UE – zaznaczył Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Administracja publiczna od dawna deklaruje otwartość na branżę drogową i chęć do partnerskiej rozmowy, co również podkreślali w trakcie swoich wystąpień Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Współpraca pomiędzy resortem a branżą zaczęła przynosić korzystne rozwiązania, a z zapewnień wynika, że instytucje państwowe są otwarte na dalszy dialog.

– W najnowszych przetargach GDDKiA jest już widoczny istotny wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych, a także zmian, które wypracowano wspólnie z branżą w ramach Rady Ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Jednym z nowo wprowadzonych standardów są warunki kontraktowe uwzględniające matrycę ryzyk. Zmiana bardzo potrzebna, która utrzymuje bardziej sprawiedliwy podział odpowiedzialności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą – potwierdził Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa.

W lipcu rząd zaktualizował Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zwiększając limit finansowy, co umożliwi realizację nowych, nieujętych dotychczas odcinków dróg ekspresowych i autostrad, w szczególności w Polsce Wschodniej. Według przedstawionych na podkomisji danych poziom finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi średnio 10-15 mld zł rocznie. Podaż projektów ma zostać zachowana w kolejnych latach.