Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dwie umowy o łącznej wartości 64 mln złotych

21 marca 2006

Firma zawarła dwie umowy na roboty budowlane o łącznej wartości 64 mln złotych

Firma zawarła dwie umowy na roboty budowlane o łącznej wartości 64 mln złotych - 21 marca 2006

21 marca 2006 spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła umowę o wartości 57 mln złotych z Pekao Development Sp. z o.o. na budowę w generalnym wykonawstwie kompleksu mieszkalnego usługowego przy ul. Okopowej w Warszawie. Tego samego dnia podpisała też kontrakt z Towarowa Park Sp. z o.o. na wykonanie stanu surowego budynku "B" w ramach budowy kompleksu biurowego Towarowa Park przy ul. Prostej 69, za który uzyska wynagrodzenie w wysokości 7 mln złotych.

Podpisana umowa z Pekao Development umacnia pozycję Mostostalu Warszawa jako wiodącego wykonawcy inwestycji mieszkaniowych realizowanych dla czołowych warszawskich spółek deweloperskich. Obiekt przy Okopowej składa się z kilkunastopiętrowego apartamentowca oraz niższego budynku przeznaczonego na biura i usługi. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 37 tys. m2, kubatura 125 tys. m3, a powierzchnia nowoprojektowanych dróg, parkingów i chodników to ok. 3,5 tys. m2. Termin zakończenia inwestycji przypada na 30 września 2007.

Część A - mieszkalna o wysokim standardzie wykończenia o powierzchni netto ok. 29 tys. m2, w której znajduje się 259 mieszkań i 264 miejsc parkingowych. Składa się ona z trzech sekcji o szesnastu, siedemnastu i osiemnastu kondygnacjach nadziemnych. Zawiera on również funkcje usługowe w parterach i garażowe w dwóch nadziemnych i dwóch podziemnych kondygnacjach, do których wjazd przewidziano pochylniami z poziomu parteru. Nad najwyższą kondygnacją garażową umieszczono wewnętrzny dziedziniec z alejami, niską zielenią, placem zabaw dla dzieci, a także innymi elementami drobnych form architektonicznych sprzyjającymi rekreacji i integracji mieszkańców. Teren ten jest niedostępny z zewnątrz, a lokatorzy, by się na niego dostać mogą korzystać z wyjść umieszczonych na poziomie drugiego piętra.

Część B - o średniej wysokości, to biurowiec o powierzchni netto ok. 3 tys. m2 i 18 miejscach parkingowych. Budynek wpisuje się w ograniczenia wysokości związane z odległością od stojącego w pobliżu bloku wielorodzinnego. Od tej strony ograniczono wgląd w strukturę biurowca oraz zaprojektowano uskakujące fasady z zielonymi tarasami.

Kontrakt zawarty pomiędzy Mostostal Warszawa a Towarowa Park stanowi kontynuację owocnej współpracy pomiędzy obiema firmami. Mostostal jest wykonawcą poprzednich faz inwestycji - prac rozbiórkowych i przygotowania infrastruktury, oraz robót budowlanych dla skrzydła "C". Roboty konstrukcyjne dla budynku "B" objętego obecną umową zostaną zakończone do 30 sierpnia 2006.

Docelowy projekt kompleksu biurowego obejmuje łącznie 3 budynki: aktualnie modernizowany i nadbudowywany obiekt poprzemysłowy (budynek "B") oraz dwa nowe budynki "C" i "D". Skrzydło "C" jest w trakcie realizacji, natomiast budynek "D" jest w fazie projektowania i uzgadniania pozwolenia na budowę. Inwestorem jest hiszpańska firma ACCIONA Inmobiliaria, która działa na rynku nieruchomości i jest spółką zależną hiszpańskiego potentata w branży budowlanej, Grupy ACCIONA, głównego udziałowca Mostostal Warszawa S.A.