Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dwa kontrakty Wrobisu

18 października 2007

Spółka zależna Mostostalu Warszawa, Wrobis S.A. w ostatnim czasie podpisała dwa kontrakty, których łączna wartość to 61,3 mln złotych.Pierwsze zlecenie wrocławska firma pozyskała 10 września od firmy Archicom RI Sp. z o.o., natomiast kolejne 18 października od Wrobis Developer Świdnica Sp. z o.o.

Dla Archicom RI Sp. z o.o. Wrobis zrealizuje w charakterze generalnego wykonawcy dwa budynki mieszkalne. W jednym z nich powstanie 66 mieszkań, natomiast w drugim o połowę mniej. Zadanie stanowi czwarty etap realizacji inwestycji: "Apartamenty Cztery Pory Roku". Nowe budynki staną przy ulicy Vivaldiego, w południowej części Wrocławia. W każdym znajdą się garaże podziemne. Zakres prac obejmować będzie: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji budynków wraz z zadaszeniem, bram garażowych, elewacji wraz z elementami architektonicznymi zewnętrznymi oraz instalacji wewnętrznych. Powierzchnia A6 wyniesie 3908,2 m2, natomiast B6 1849,34 m2.

Zlecenie pozyskane od Wrobis Developer Świdnica Sp. z o.o. obejmie wykonanie projektu oraz realizację zespołu mieszkalno - usługowego w Świdnicy, nieopodal ulicy Stęczyńskiego. Wrobis, jako generalny wykonawca wybuduje pięć domów mieszkalnych (wielorodzinnych) z garażami podziemnymi oraz niewielkimi lokalami usługowymi na parterze. Pomiędzy czterema budynkami przebiegać będzie piesza uliczka, stanowiąca oś kompozycyjną układu. Przecinać ją będzie oś poprzeczna w miejscu, gdzie uformowany został kwadratowy dziedziniec. Plac zdobić będą elementy małej architektury: różniące się kolorem i fakturą posadzki, murki terenowe, zieleń, elementy rzeźbiarskie. Łącznie w budynkach powstanie 261 mieszkań, 3 lokale usługowe, 187 miejsc postojowych w garażach podziemnych oraz 82 miejsca na powierzchni terenu.