Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dokręcili śrubę pod kocioł w Elektrowni Opole!

27 sierpnia 2015

Na placu budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole trwa kolejny, ważny etap inwestycji realizowanej m.in. przez Mostostal Warszawa na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wczoraj uroczyście rozpoczę¬to prace przy montażu kon¬strukcji stalowej kotła bloku numer 5.

 

Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, a już na placu budowy stoją cztery słupy główne o wysokości 40 m. Każdy z nich będzie się składał z sześciu elementów i docelowo osiągnie wysokość 120 m.
Wczoraj śruby do tej konstrukcji na placu budowy w Brzeziu symbolicznie dokręcali: Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która jest właścicielem Elektrowni Opole i inwestorem, oraz prezesi głównych wykonawców. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentował Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu.

Słupy główne to najcięższe, bo ważące w sumie około 2160 ton, elementy powstającej konstrukcji stalowej kotła nr 5. Prace nad konstrukcją trwają od 17 sierpnia br., kiedy to na placu budowy stanął pierwszy z sześciu docelowych elementów jednego ze słupów głównych. Obecnie zamontowane są już cztery słupy główne składające się z dwóch elementów, o łącznej wysokości około 40 m. Na nich stawiane będą kolejne elementy, aż do momentu osiągnięcia finalnej wysokości 120 m.

Kontynuowany będzie także montaż elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i stężenia. Główna konstrukcja stalowa kotła to ponad 100 elementów, które mają zostać zamontowane w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W procesie montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 zużyte zostanie 3 650 ton stali, a dla obu kotłowni razem z konstrukcją drugorzędną będzie to ponad 50 000 ton stali. Zakończenie tego etapu prac zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r.
Kolejnym istotnym etapem, po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła, będzie montaż stalowego rusztu zewnętrznego o łącznym ciężarze przekraczających 700 ton. Wciąganie rusztu przy użyciu wciągników hydraulicznych rozpocznie się na początku listopada 2015 r. i potrwa około tygodnia. Rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej kotła nr 5 zaplanowane jest na grudzień 2015 r.
Równolegle do montażu konstrukcji stalowej kotła trwają prace nad betonowaniem płaszcza chłodni kominowej, które rozpoczęło się 8 czerwca 2015 r. Chłodnia kominowa osiągnęła już wysokość ponad 60 m, z docelowych 185 m. Prace nad betonowaniem chłodni kominowej zakończą się w lutym 2016r.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Rafako, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 20 proc. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. 

Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Na placu budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole trwa kolejny, ważny etap inwestycji realizowanej m.in. przez Mostostal Warszawa na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wczoraj uroczyście rozpoczęto prace przy montażu konstrukcji stalowej kotła bloku numer 5.

Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, a już na placu budowy stoją cztery słupy główne o wysokości 40 m. Każdy z nich będzie się składał z sześciu elementów i docelowo osiągnie wysokość 120 m.
Wczoraj śruby do tej konstrukcji na placu budowy w Brzeziu symbolicznie dokręcali: Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która jest właścicielem Elektrowni Opole i inwestorem, oraz prezesi głównych wykonawców. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentował Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu.

Słupy główne to najcięższe, bo ważące w sumie około 2160 ton, elementy powstającej konstrukcji stalowej kotła nr 5. Prace nad konstrukcją trwają od 17 sierpnia br., kiedy to na placu budowy stanął pierwszy z sześciu docelowych elementów jednego ze słupów głównych. Obecnie zamontowane są już cztery słupy główne składające się z dwóch elementów, o łącznej wysokości około 40 m. Na nich stawiane będą kolejne elementy, aż do momentu osiągnięcia finalnej wysokości 120 m.

Kontynuowany będzie także montaż elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i stężenia. Główna konstrukcja stalowa kotła to ponad 100 elementów, które mają zostać zamontowane w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W procesie montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 zużyte zostanie 3 650 ton stali, a dla obu kotłowni razem z konstrukcją drugorzędną będzie to ponad 50 000 ton stali. Zakończenie tego etapu prac zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r.
Kolejnym istotnym etapem, po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła, będzie montaż stalowego rusztu zewnętrznego o łącznym ciężarze przekraczających 700 ton. Wciąganie rusztu przy użyciu wciągników hydraulicznych rozpocznie się na początku listopada 2015 r. i potrwa około tygodnia. Rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej kotła nr 5 zaplanowane jest na grudzień 2015 r.
Równolegle do montażu konstrukcji stalowej kotła trwają prace nad betonowaniem płaszcza chłodni kominowej, które rozpoczęło się 8 czerwca 2015 r. Chłodnia kominowa osiągnęła już wysokość ponad 60 m, z docelowych 185 m. Prace nad betonowaniem chłodni kominowej zakończą się w lutym 2016r.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Rafako, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 20 proc. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. 

Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych.