Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie

24 marca 2011

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, Główny Inspektor Pracy oraz sygnatariusze porozumienia na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie spotkali się, by omówić kierunki dalszego działania zrzeszenia.

Na spotkaniu, które odbyło się 21 marca w Kancelarii Prezydenta RP minister Olgierd Dziekoński zapewnił, że prezydent Bronisław Komorowski deklaruje pełne wsparcie działań porozumienia na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Celem zrzeszenia zawiązanego przez największe firmy budowlane, w tym Mostostal Warszawa, ma być wzrost kultury bezpieczeństwa pracy na budowach, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, w tym przede wszystkim śmiertelnych.

Porozumienie podpisało 7 największych firm budowlanych we wrześniu zeszłego roku. Jego koordynatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Nie jest ono zamknięte, w przyszłości inne firmy oraz instytucje działające na rzecz branży budowalnej będą mogły starać się o przyłączenie do inicjatywy. Kluczowym polem aktywności porozumienia ma być oddziaływanie liderów branży na współpracujące z nimi firmy podwykonawcze, w których wypadkowość jest największa.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Bezpieczna budowa 2010