Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

CZAS NA OPOLE!

31 stycznia 2014

Konsorcjum, którego partnerem jest Mostostal Warszawa otrzymało od PGE GiEK SA Polecenie Rozpoczęcia Prac na Projekcie Opole. Ogrodzenie budowy już stoi a największa inwestycja polskiej energetyki właśnie oficjalnie ruszyła!

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole to długo wyczekiwana inwestycja zarówno w Polsce, jak i Mostostalu Warszawa. Do tej pory nie było realizowanych w jednym czasie, w jednym miejscu, dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MWe.
Pomimo tego, że oficjalne rozpoczęcie budowy nastąpiło dziś, pierwszy transport przyjechał na plac budowy już 21 stycznia. Mostostal Warszawa rozpoczął montaż ogrodzenia. Prefabrykowane elementy ustawione zostały w obszarze tzw. placu A1 obejmującego teren inwestycji w zakresie Budynku Kotła, Budynku Maszynowni, Elektrofiltrów i Instalacji Odsiarczania Spalin, Chłodni Kominowych, Wyprowadzenia Mocy oraz Głównego Zaplecza Biura Budowy.

Stan montażu po trzech dniach wynosił 650 z 1300 metrów ogrodzenia.
We wtorek 28 stycznia – z dwudniowym wyprzedzeniem, zakończyliśmy pierwsze zadanie. Mam nadzieję, że w podobnym tempie przebiegać będzie cała realizacja – mówi Marek Cichocki, Dyrektor Kontraktu z Mostostalu Warszawa.

Wartość prac powierzonych Mostostalowi wynosi 2 249 mln zł netto. W ramach kontraktu nasza Firma wykona: budynek kotłowni i montaż części ciśnieniowej, roboty ziemne i fundamentowe przy elektrofiltrach oraz instalacji odsiarczania spalin, a także „pod klucz” obiekty i instalacje pozablokowe (w tym: układ nawęglania, instalacja odżużlania i odpopielania).

Zgodnie z warunkami umowy Konsorcjum: Rafako, Polimeksu-Mostostalu, Mostostalu Warszawa przy współudziale Alstomu, zobowiązane jest zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 5) oraz 62 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 6).