Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Chronimy wielkopolską przyrodę

04 kwietnia 2011

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum zawarł umowę na budowę kanalizacji na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” o wartości 63 mln zł brutto.

Kontrakt pod nazwą Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Kontrakt IX - Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie - ZADANIE 6 - Gmina Murowana Goślina został podpisany 31 marca. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa SA oraz CESTAR Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J.
Do podstawowych zadań zamawiającego - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, należy uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku, ochrona przyrody, rozbudowa i uporządkowanie infrastruktury turystycznej. Przedsięwzięcie, którego jesteśmy wykonawcą przechodzi przez tereny parku i ma na celu wyposażenie aglomeracji Murowana Goślina obejmującej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznań w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej.
W ramach zleconego zadania Konsorcjum wykona 87 tys. mb sieci kanalizacyjnych wraz z 29 przepompowniami na terenie gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Kamieńsko, Okoniec, Pławno, Rakownia, Boduszewo, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina, Wojnowo, Wojnówko, Łopuchowo.
Roboty zostaną zakończone do 30 kwietnia 2013 roku.