Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

04 sierpnia 2014

Przedstawiciele Mostostalu Warszawa podpisali dziś kontrakt na nową realizację w Chorzowie. Będzie to Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

W ramach kontraktu wykonane zostaną następujące prace:

a) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
b) realizacja budowy Obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

Parametry obiektu:
- powierzchnia zabudowy – 1460m2;
- powierzchnia całkowita – 5072,95m2;
- kubatura – 21754m3;
- liczba kondygnacji – bloki naukowo-dydaktyczne „A” i „C” czterokondygnacyjne, blok komunikacyjny „B” pięciokondygnacyjny

Wartość kontraktu - 21 464 056,88 zł

Data zakończenia: 30 września 2015

Inwestor: Uniwersytet Śląski