Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Centrum Kreatywności Targowa już otwarte

28 września 2016

Projekt przemiany ponurych i walących się kamienic w pierwszą miejską inicjatywę dedykowaną młodym przedsiębiorcom dobiegł końca. Na warszawskiej Pradze powstało Centrum Kreatywności Targowa, miejsce na rozwijanie innowacyjnych pomysłów przez firmy, które stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Generalnym wykonawcą inwestycji był Mostostal Warszawa. 

Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bazaru Różyckiego, tuż obok zlokalizowanego i niedawno ukończonego przez Mostostal Warszawa Muzeum Warszawskiej Pragi. Na 3,2 tys. metrach kwadratowych znajdują się biura, sale konferencyjne, wystawiennicze oraz punkty doradcze. Dodatkowo, budynek został wyposażony w pomieszczenia techniczne, zaplecze magazynowe, portiernie oraz kawiarnie.

W założeniu Centrum ma pełnić rolę siedziska dla start-up’ów, ułatwiając nowo powstającym firmom rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy takich branż, jak design, moda, gry, architektura, film i wideo, muzyka, radio, telewizja ICT, rzemiosło artystyczne, reklama, fotografia, sztuki performatywne, sztuka i antyki, wydawnictwa, mogą liczyć tu m.in. na preferencyjne stawki czynszu, szkolenia, doradztwo, wsparcie w zakresie usług promocyjnych, informacyjnych, organizacyjnych czy też dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej.

Prace przy ul. Targowej 56 trwały dwa lata i obejmowały rewitalizację istniejącego frontowego budynku i oficyny północnej oraz wybudowanie trzykondygnacyjnego południowego skrzydła. Budynek główny mieszczący się od strony ulicy Targowej wraz z oficyną północną wpisane są do rejestru zabytków. Dlatego zakres przeprowadzonych robót renowacyjnych był olbrzymi. Mostostal Warszawa odbudował kamienice, od piwnic po dach i przystosował te przestrzenie do potrzeb usługowo-biurowych. Z kolei w miejsce dwukondygnacyjnej oficyny południowej powstało nowe skrzydło, wyższe o jedno piętro. Wszystkie budynki są ze sobą połączone tak, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się. Dodatkowo Centrum posiada wewnętrzny zadaszony dziedziniec z przeszkleniem.

Centrum Kreatywności Targowa powstało w formule „doprojektuj i buduj”. Oficjalne otwarcie miało miejsce kilka dni temu. Jest to jeden z pierwszych projektów, które władze miasta zleciły w ramach rewitalizacji dzielnicy. Do 2022 r. w budżecie miasta na ten cel przewidziano środki w wys. 1,4 mld zł. W perspektywie są więc nowe kontrakty, o które Mostostal Warszawa z pewnością będzie zabiegać.

Za realizację kontraktu odpowiadał Oddział Centralny pod dyrekcją Artura Soczewicy. Przy budowie Centrum Kreatywności Targowa pracował zespół w składzie: Robert Nowak (Kierownik Kontraktu), Tomasz Zabrocki (Kierownik Budowy), Aleksy Gawryluk,Tomasz Mierzejewski, Grzegorz Sadura, Andrzej Dahlman, Aleksandra Chmiel i Tomasz Żyluk.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

 

Powierzchnia zabudowy: 1412 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 3330,68 m2

Ilość kondygnacji:
          Oficyna frontowa – 4 nadziemne + 1 podziemna
          Oficyna północna – 6 nadziemne + 1 podziemna
          Oficyna południowa – 3 nadziemne

Kubatura brutto: 18 753 m2

Kierownik budowy: Tomasz Zabrocki

Kierownik kontraktu: Robert Nowak

Wartość kontraktu brutto: 22 926 659,34 zł

Termin realizacji: 30.11.2016 r.