Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Byliśmy na Targach ENEX 2009

06 marca 2009

Grupa Mostostal Warszawa zaprezentowała się na Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX w Kielcach, które odbyły się w dniach 3-5 marca. Celem naszej obecności na tej imprezie targowej było przybliżenie zwiedzającym i zaproszonym gościom potencjału Grupy, jako organizacji będącej w stanie oferować i świadczyć kompleksowe usługi w sektorze energetycznym.

Na Targach zaprezentowaliśmy nasze strategiczne podejście do branży energetycznej, łączące zarazem tradycję i nowczesność. Widoczny był szeroki potencjał i doświadczenie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne naszych spółek m.in. Remaku, Mostostalu Puławy czy Mostostalu Kielce w energetyce zawodowej i przemysłowej, jak i nowość w naszej ofercie, a mianowicie propozycja innowacyjnych technologii dla przemysłu i środowiska przy współpracy z partnerami technologicznymi.
Na targach zaproponowaliśmy 4 innowacyjne technologie, a są to:
- hydrotechnika i energetyka wodna z partnerem - firmą Andritz Hydro,
- kogeneracja z biomasy przy współpracy z firmą Viessmann,
- biogazownie dla rolnictwa i przemysłu z partnerem EnviTec Biogas,
- technologia zgazowania biomasy wspólnie z firmą MTF Modern Technologies & Filtration.
Wszystkie te technologie są przyjazne środowisku, gdyż bazują na odnawialnych źródłach energii.

Metaforyczne zaprezentowanie innowacyjnych technologii w energetyce poprzez źródła pochodzenia energii, jakimi są: ziemia, woda, wiatr i biomasa, a odzwierciedlone ciekawymi zdjęciami natury, znalazło uznanie u organizatora targów ENEX, poprzez przyznanie Grupie Mostostal Warszawa złotego medalu za stoisko wystawiennicze. Nagrodę w imieniu Grupy Mostostal Warszawa odebrał Robert Korzeniowski, Dyrektor Handlowy, którego biuro współtworzy politykę Grupy w zakresie energetyki odnawialnej.