Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budujemy w Olsztynie i Opolu

20 lipca 2009

Mostostal Warszawa S.A. podpisał umowę na budowę nowej siedziby dla filharmoników olsztyńskich, za kwotę 44,98 miliona złotych. Natomiast wrocławska spółka zależna, Wrobis S.A., pozyskała kontrakt na wykonanie budynku Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Opolskiego za sumę 11,79 miliona złotych.

Umowa z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. F. Nowowiejskiego została podpisana 15 lipca przez Mostostal Warszawa S.A., jako lidera konsorcjum z udziałem Partnerów: Acciona Infraestructuras S.A., Introl S.A. oraz Instal Białystok S.A. Obiekt będzie oddany do użytku w styczniu 2011.
Nowy budynek filharmonii w Olsztynie będzie miał 12,5 tys. m2 powierzchni całkowitej, 3 kondygnacje nadziemne i 2 podziemne. Wokół centralnie umieszczonej sali koncertowej dla 505 widzów (365 na parterze i 140 na balkonach), rozlokowane będą pomieszczenia związane z jej obsługą. Od strony frontowej usytuowano duży hall wejściowy z miejscem na recepcję, informację, kasy oraz wydzieloną część gastronomiczną. Pozostałe sekcje budynku zajmą pomieszczenia techniczne, garderoby, sale prób i szkoleń, biuro koncertowe oraz część hotelowa i administracyjna obiektu. Na poziomie -1 zaprojektowano łącznik pomiędzy nową filharmonią i sąsiadującym budynkiem szkoły muzycznej, umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy obydwoma obiektami.
Zespół architektoniczny składa się z różnych przestrzennie kubatur: bryły sali koncertowej, przeszklonego holu wejściowego i pozostałych bloków funkcjonalnych. Kubiczna forma sali koncertowej została wyróżniona z projektowanego budynku i zaakcentowana wysokością. Jej masywna struktura została skontrastowana z bryłą przeszklonego wejścia, w którym jest zatopiona.

17 lipca Wrobis S.A. podpisał z Uniwersytetem Opolskim umowę na wykonanie budynku dydaktycznego Instytutu Biotechnologii, który stanie w miejscu zabudowań gospodarczych przeznaczonych do wyburzenia. Zachowana zostanie jedynie zabytkowa stajnia, która będzie odtworzona w formie ścian ekspozycyjnych nowego obiektu.
Budynek będzie miał 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną i będzie podzielony na 2 skrzydła. W jednym będą zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczno-laboratoryjne, a w drugim przede wszystkim sale wykładowe i pomieszczenia biurowe. Na ostatnim piętrze przewidziano aulę dla 102 osób. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 2,8 tys. m2, a roboty potrwają 18 miesięcy.