Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budujemy Przyszłość. Od 78 lat

28 maja 2023

78 lat temu, 28 maja 1945 r. podpisano akt założycielski Przedsiębiorstwa Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Mostostal.

Tak brzmiała pierwotna nazwa firmy, o której dziś mówimy Mostostal Warszawa. Na przestrzeni 78 lat zrealizowaliśmy inwestycje strategiczne dla państwa i samorządów, takie jak obiekty infrastrukturalne, energetyczne, przemysłowe, ważne też dla społeczności lokalnych, takie jak siedziby urzędów czy obiekty związane z edukacją i sportem. Budujemy obiekty nie tylko nowoczesne, ale też wygodne, estetyczne, a przede wszystkim ekologiczne. Wkład, jaki wnosimy w przemiany związane z technologicznymi innowacjami nie tylko w Polsce, ale też na świecie, ma realny wpływ na ograniczenie oddziaływania naszej działalności na środowisko naturalne.

Każdego dnia Mostostal Warszawa pokazuje, że jest odpowiedzialnym partnerem. Sprawna organizacja i procedury, które w Mostostalu Warszawa są faktem, nie mogłyby zadziałać bez potencjału, który tworzą Pracownicy. Budowy, zakłady i biura pracują sprawnie, aby zagwarantować najwyższą jakość prowadzonych robót.

Z okazji naszej rocznicy serdecznie dziękujemy: Pracownikom, Inwestorom, Kontrahentom, Podwykonawcom, Instytucjom Finansującym oraz wszystkim, którzy tworzą społeczność Mostostalu Warszawa!

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ ŚWIADOMIE.
BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNIE.
BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ OD 78 LAT.