Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budujemy dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

03 listopada 2015

Mostostal Warszawa znowu najlepszy! Oddział Północny zdobył nowy kontrakt na Pomorzu wart 21 444 552,02 zł. Inwestycję zrealizuje konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Infraestructuras (partner). Umowę w imieniu konsorcjum podpisali: José Ángel Andrés López, Wiceprezes Zarzadu ds. Produkcji i Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Północnego. Dzięki temu będziemy wykonawcą tzw. „stanu zerowego” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Na przełomie roku władze uczelni mają ogłosić kolejny przetarg – na dokończenie obiektu.

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) powstanie przy ul. Smoluchowskiego 17 i ul. Dębinki 7 w Gdańsku. Będzie to drugi, po Centrum Medycyny Inwazyjnej, nowoczesny szpital należący do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Mostostal Warszawa został wybrany pierwszym generalnym wykonawcą tej wieloetapowej inwestycji.

- Cieszymy się, że wzmocnimy naszą obecność na Pomorzu. Niedawno podpisaliśmy kontrakt na budowę Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, dostaliśmy również szansę na wykonanie robót budowlanych dla gdańskich sądów. Teraz zaczynamy działać dla GUMedu. Jako generalny wykonawca pierwszego etapu inwestycji będziemy odpowiedzialni za kompleksową realizację wszystkich niezbędnych robót i czynności „stanu zero” budynków B, C, D wchodzących w skład CMN. Na razie w zakres naszych prac wchodzą demontaże, rozbiórki, roboty ziemne czy prace polegające na zabezpieczeniu istniejących sieci. Będziemy też wykonywać od podstaw różne elementy sieciowe czy konstrukcyjne, jak np. płytę fundamentową budynku A wraz z żelbetowym kanałem technologicznym i niezbędnymi elementami izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Za pół roku będziemy się starać o kolejny kontrakt związany z budową CMN - powiedział Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Północnego Mostostalu Warszawa.

W ramach przedmiotu zamówienia Mostostal Warszawa wykona również: żelbetowe konstrukcje fundamentów, ścian i stropu nad poziomem -1 budynków B, C, D obiektu wraz z niezbędnymi elementami izolacji przeciwodnych i przeciwilgociowych, wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej, wykonanie elementów instalacji odgromowej i uziemiającej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie zabezpieczenia wykopów: obudów m.in. wykopu z pali typu CFA, ścianek szczelnych. Na realizację tych zadań Mostostal Warszawa ma pięć miesięcy od podpisania umowy.

 „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” to program wieloletni uchwalony decyzją Rady Ministrów. Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2015-2020.

  • Inwestor: Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa Oddział Północny
  • Kierownik Kontraktu: Marek Jabłoński
  • Kierownik Budowy: Zbigniew Skonieczny
  • Wartość kontraktu: 21 444 552,02 zł brutto
  • Powierzchnia całkowita: 13 283,1 m2
  • Kubatura: 66 668,4 m3
  • Data zawarcia umowy: 03.11.2015 r.
  • Termin wykonania: 5 m-cy od dnia podpisania umowy