Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budujemy dla Elektrowni Opole

15 lutego 2012

Jako partner w konsorcjum Generalnego Wykonawcy podpisaliśmy dzisiaj umowę z PGE Elektrownia Opole S.A. na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW dla opolskiej elektrowni. Łączna wartość kontraktu za realizację inwestycji wynosi 11,5 miliarda złotych.

Zarząd Mostostal Warszawa SA z siedzibą w Warszawie informuje, że jako Partner Konsorcjum w składzie: RAFAKO SA - Lider, Polimex – Mostostal SA z siedzibą w Warszawie oraz Mostostal Warszawa SA - zwanym dalej Generalnym Wykonawcą - w dniu 15 lutego 2012 roku zawarł z PGE Elektrownią Opole SA, jako Zamawiającym, umowę na budowę „pod klucz” bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy. Obiekt realizowany jest w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym).
 
W imieniu Mostostalu Warszawa kontrakt podpisali: Andrzej Sitkiewicz – Wiceprezes Zarządu giełdowej spółki oraz Tadeusz Szymański szefujący Dyrekcji Przemysłu i Energetyki. Jest to zlecenie o najwyższej wartości w dotychczasowej historii firmy, które umacnia pozycję Mostostalu Warszawa pośród liderów krajowego i europejskiego rynku budownictwa energetycznego. 

Nowa inwestycja w Elektrowni Opole spełniać będzie wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności nowe obiekty umożliwią eksploatację z niską emisyjnością CO2 oraz konkurencyjnymi kosztami paliwowymi. Bloki energetyczne o parametrach nadkrytycznych opalane będą pyłem węgla kamiennego, a ich sprawność netto będzie wynosiła min. 45,5 procent. 

Łączna wartość kontraktu wynosi 9,397 miliarda zł netto, a wartość brutto umowy wynosi 11,558 miliarda zł. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w przypadku bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac w odniesieniu do bloku 6.