Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budujemy dla EC Zielona Góra

08 marca 2010

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum, podpisał w dniu 5 marca kontrakt z Elektrociepłownią „Zielona Góra” SA na: "Projekt, budowę, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu kotłów olejowo-gazowych".

Nasza firma wraz Comax Sp z o.o. wybuduje nowoczesna kotłownię wodną stanowiącą szczytowe źródło ciepła (wykorzystywane, przede wszystkim, w okresach nasilonego mrozu) o mocy 160 MWt, w oparciu o 5 kotłów płomiennicowo-płomieniówkowych o mocy jednostkowej 32 MWt. Układ ten będzie jednym z największych tego typu obiektów w Europie.


Kotłownia posiadać będzie niezależne źródło pary o wydajności 9 t/h do podtrzymania procesów technologicznych całej elektrociepłowni. W ramach kontraktu powstaną również zbiorniki magazynowe oleju o łącznej objętości 3000 m³, wraz z instalacjami towarzyszącymi. Jako zasilanie dodatkowe kotłowni służyć będzie instalacja gazu o wydajności 30 000 m³/h. Po zabudowie kotłów olejowo-gazowych EC Zielona Góra będzie pierwszą dużą elektrociepłownią, w której zrezygnuje się z węgla, co całkowicie zlikwiduje problem utylizacji żużla oraz znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Kontrakt realizowany będzie przez Oddział Katowice.


Wartość kontraktu: 54,8 mln zł brutto
Termin zakończenia realizacji: 30.06.2012