Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa w Grudziądzu

20 czerwca 2011

Region Północny Mostostalu Warszawa SA, w dniu 16 czerwca podpisał umowę z przedsiębiorstwem Limito Sp. z o.o. S.K.A. na budowę Zakładu Przetwórstwa Ryb w Grudziądzu. Wartość zlecenia to 24,6 mln zł brutto.

Nasza firma wybuduje halę produkcyjną z zapleczem magazynowym, socjalno-biurowym i technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem wody pożarowej oraz podczyszczalnią ścieków. W obiekcie,który powstanie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowane zostaną procesy technologiczne związane z przetwórstwem ryb polegającym na wędzeniu, mrożeniu i pakowaniu produktów rybnych.
Podczas uroczystości podpisania umowy, Mostostal Warszawa SA Region Północny reprezentowali: Eugeniusz Moczydłowski – Dyrektor Regionu oraz Wojciech Orlik – Dyrektor Oddziału Gdańsk. W imieniu inwestora kontrakt sygnował Tomasz Rytlewski – Prezes Zarządu Limito Sp. z o.o. S.K.A. 
Zadanie zostanie wykonane w czasie 6 miesięcy, do końca 2011 roku.