Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa roku 2008

17 lipca 2009

Inwestycja zrealizowana przez Mostostal Warszawa SA – „Budynek apartamentowy z usługami przy ul. Okopowej 56 w Warszawie” otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2008” organizowanym przez Polski Związku Inżynierów i Techników Budowlanych.

Konkurs jest corocznie organizowany przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie inwestycji budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Nagrody przyznawane są w dziewięciu kategoriach – budownictwo mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe, użyteczności publicznej, szkolne i sportowe, rewaloryzowane oraz drogowo-kolejowe.
Postępowanie oceniające, które trwa kilka miesięcy, obejmuje szczegółową analizę dokumentacji technicznej i finansowej oraz przeprowadzenie wizji lokalnych. Nagrodzone obiekty charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnieniem bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
Inwestycja przy Okopowej 56 w Warszawie to budynek o zmiennej wysokości od 18 do 6 kondygnacji, o funkcji mieszkalnej i biurowej. Część mieszkalna składa się z trzech sekcji o kaskadowo zmieniającej się wysokości. Liczba mieszkań wynosi 259. W parterze znajdują się lokale usługowe, a w dwóch nadziemnych i dwóch podziemnych kondygnacjach garaże. Nad kondygnacją garażową umieszczono taras zielony z placem zabaw dla dzieci.
Część biurowa ma 6 kondygnacji nadziemnych. Powierzchnia działki wynosi 4046 m2, powierzchnia zabudowy 2968 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań 16 482 m2, usługowa i biurowa 3200 m2, garaży podziemnych 9320 m2, a kubatura budynku 119 760 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.