Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa nowego wiaduktu drogowego

19 czerwca 2007

Na zlecenie Gminy Gdynia Mostostal Warszawa S.A. dokona rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Umowa na realizację zadania zawarta została 19 czerwca.

Wartość kontraktu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18,24 mln złotych.

Budowę nowego wiaduktu poprzedzi rozbiórka istniejącego, który przestał spełniać obowiązujące normy. Będzie to dość skomplikowane zadanie, nie tylko z uwagi na jego konstrukcję z łukowym przęsłem o rozpiętości 45m, ale też przez konieczność zachowania przejezdności na torach kolejowych znajdujących się pod wiaduktem.

W miejscu zdemontowanego obiektu powstanie nowy. Rozpiętość jego przęsła będzie o 17,5 metra większa od poprzedniego. Zasadnicza konstrukcja wykonana zostanie ze stali a stalowe łuki, przymocowane do wiaduktu za pośrednictwem wieszaków rurowych stanowić będą dla niej dodatkowe wsparcie. Drogowy pomost posadowiony zostanie na dwóch przyczółkach ciężkich wykonanych z czerwonej, klinkierowej cegły oraz wierconych, betonowych palach. Wiadukt zaprojektowano na obciążenia klasy "A", co oznacza, że bez ograniczeń będą się mogły po nim poruszać pojazdy o masie do 50 ton.

Rozbudowa ulicy J. Wiśniewskiego w Gdyni, której jednym z etapów jest budowa nowego wiaduktu umożliwi nie tylko stworzenie nowoczesnego układu drogowego łączącego Port Gdynia z systemem dróg krajowych i międzynarodowych, ale też zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Włączenie nowego wiaduktu do ruchu zaplanowane zostało na 30 kwietnia, przyszłego roku.