Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa bloków energetycznych 5 i 6 w Opolu zgodnie z harmonogramem i w dobrym tempie

13 stycznia 2015

Najbardziej widoczne elementy inwestycji realizowanej m.in. przez Mostostal Warszawa w Elektrowni Opole, czyli budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny, mają już około 80 metrów wysokości.

Chodzi o tzw. pylony, które dla każdego z dwóch bloków energetycznych spełniać będą funkcję „kręgosłupa”. W konstrukcjach wysokich na około 125 metrów (wielkość porównywalna z 40-piętrowym budynkiem mieszkalnym), znajdą się szyby windowe, klatki schodowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz pomieszczenia serwisowe.

- Pylony wznoszone są metodą ślizgu, wykorzystywaną przy realizacji wysokich budowli, takich jak np. wieżowce. Polega ona na użyciu szybko wiążącego betonu, który w krótkim czasie osiąga wystarczającą wytrzymałość, by unieść w górę konstrukcję deskowania. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pylony w Opolu przyrastają o ok. 3-4 metry na dobę – powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu z Mostostal Warszawa.

Obecnie na terenie budowy wykonywane są również prace m.in. przy zbrojeniu płyty fundamentowej pod maszynownię bloku numer 6 oraz wylewaniu tzw. chudego betonu pod fundament maszynowni bloku numer 5. Na ukończeniu są prace związane ze wzmacnianiem gruntu (tzw. palowaniem) pod kotłownie. Rozpoczęły się też prace ziemne związane z wykopem pod pompownię wody chłodzącej jednej z chłodni.

Dwa realizowane bloki energetyczne, każdy o mocy brutto 900 MWe, opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie 46 proc., co umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. W 2019 roku elektrownia, której budowę rozpoczęto blisko 11 miesięcy temu, będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie.

Plac budowy w czasie rzeczywistym można oglądać okiem jednej z trzech kamer umieszczonych na terenie Elektrowni Opole. Pierwsza z nich znajduje się na zbiorniku gipsu (wysokość 30 m), druga zamocowana jest na istniejącym bloku energetycznym siłowni (wysokość 100 m), a trzecia pozwala podpatrywać teren budowy z poziomu komina (wysokość 250 m).

Obraz z kamer można znaleźć pod tym linkiem: www.blok5i6.pl/kamery
Zachęcamy również do obejrzenia filmu z postępu realizacji prac: http://www.mostostal.waw.pl/page/56/386/Realizacje/Budowa-blokow-energetycznych-nr-5-i-6-w-Elektrowni-Opole/