Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa autostrady A1

29 kwietnia 2009

Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. zawarło 27 lipca umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na budowę autostrady A1 Pyrzowice (z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 – km 490+427. Wartość kontraktu to 1,829 mld zł z czego Mostostal Warszawa otrzyma 10%.

Wykonawca na realizację inwestycji ma 23 miesiące, z wyłączeniem okresu pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Na odcinku 16,1 km powstanie 19 obiektów inżynierskich, dwa węzły autostradowe „Piekary Śląskie” i „Pyrzowice” ze Stacjami Poboru Opłat oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w Dobieszowicach.