Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Bronimy dobrego imienia naszej branży

26 sierpnia 2008

Mostostal Warszawa S.A. aprobuje i wspiera stanowisko oraz działania podjęte przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w celu ochrony dobrego imienia naszej branży po bulwersujących wypowiedziach Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego, oczerniających polskich przedsiębiorców budowlanych.

Ostatnie dni obfitowały w nieuprawnione i oszczercze wypowiedzi Ministra Sportu Mirosława Drzewieckiego, który bezpodstawnie zarzucił europejskim i polskim przedsiębiorstwom budowlanym „dyktat i zmowę cenową” mające na celu „dojenie” polskiego państwa przy realizacji przetargów na obiekty infrastruktury komunikacyjnej.

Publiczne wystąpienia reprezentanta rządu RP szkalujące dobre imię polskich przedsiębiorstw budowlanych wywołało szerokie wzburzenie w branży i spotkało się z ostrą i natychmiastową reakcją. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, zrzeszający czołowe firmy działające na rynku, wystosował pismo do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, wyrażające sprzeciw wobec nieuzasadnionych i oszczerczych zarzutów formułowanych przez Ministra Sportu i deklarujące pełną gotowość przedstawicieli branży do współuczestniczenia przy rozwiązywaniu wszelkich ważnych problemów dotyczących sektora budowlanego.

Mostostal Warszawa S.A. w pełni akceptuje i popiera zarówno oficjalne stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, jak i działania podjęte przez tę organizację. Nasz punkt widzenia wyraziliśmy w piśmie, które przekazaliśmy na ręce Janusza Zaleskiego, Wiceprezesa PZPB.

Tekst pisma do pobrania tutaj.