Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Braliśmy udział w ćwiczeniach Straży Pożarnej

10 lipca 2023

W sobotę 1 lipca 2023 r. na placu budowy drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej prezentujące sposób wykorzystania urządzenia gaśniczo tnącego CL-240.

Urządzenie to przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem zmieszanej z proszkiem ceramicznym pozwala na cięcie i przebijanie się przez m.in. blachę, żelbet i inne materiały budowlane. Znajduje się na wyposażeniu OSP KSRG Rzeszów-Zalesie i wraz z wozem gaśniczym stanowi dar mieszkańców Rzeszowa.

Ćwiczenia obejmowały:

  • Symulację pożaru baterii samochodu hybrydowego oraz jej gaszenie przez neutralizację poszczególnych cel akumulatora

W trakcie symulowanego pożaru bateria akumulatorów rozgrzała się do ok 400°C, natomiast po 10 minutach akcji gaśniczej temperatura baterii spadła do 35-40°C. Rozcinano i gaszono każdą celę baterii po kolei. W trakcie akcjo gaśniczej zużyto ok 100 litów wody.  Pomiary temperatury prowadzone przez godzinę nie wykazały wzrostu temperatury .

Wnioski: Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu gaśniczego akcja została przeprowadzona szybko i skutecznie, bez stwarzania zagrożenia dla osób i mienia. Symulację celowo przeprowadzono w odległości kilku metrów od zabudowań mieszkalnych, przenośnej toalety czy bioodpadów aby uwidocznić skuteczność testowanego sprzętu. W trakcie ćwiczeń nie zniszczono ani nie uszkodzono sąsiadujących obiektów.

  • Gaszenie symulowanego pożaru garażu bez dostępu z zewnątrz

Przy użyciu urządzenia gaśniczo tnącego wykonano otwór w bramie garażowej średnicy 4-5mm i ugaszono pożar w garażu. W celach szkoleniowych wykonano również otwory w ścianie murowanej i płycie żelbetowej. W uwagi na fakt budowy i przyszłej eksploatacji tunelu o długości 2225m dla każdego z kierunków jazdy niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego szczególnie w wewnątrz obiektu. Jednocześnie upowszechnienie pojazdów hybrydowych i elektrycznych  stwarza nowe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa.

Z sobotnich ćwiczeń jasno wynika, że odpowiedni, specjalistyczny sprzęt dostosowany do nowych zagrożeń jest podstawą skutecznego i bezpiecznego gaszenia pożarów pojazdów zasilanych energią elektryczną.