Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Blok nr 5 w Elektrowni Opole przekazany do eksploatacji

04 czerwca 2019

31 maja 2019 r. blok nr 5 w Elektrowni Opole rozpoczął pracę w Krajowym Systemie Energetycznym. Jednostka została oddana do eksploatacji dwa tygodnie przed terminem.

W ostatnich miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostały przeprowadzone pomiary gwarancyjne oraz 720-godzinna próba nieprzerwanej pracy. Było to niezbędne do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego. Blok nr 5 został wyposażony we wszystkie układy oraz instalacje podstawowe i pomocnicze zapewniające funkcjonalne działanie, w powiązaniu z układem istniejących bloków energetycznych nr 1-4. 30 maja 2019 r. Inwestor - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (spółka z Grupy Kapitałowej PGE) otrzymał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z jednostki.

W związku z przekazaniem bloku nr 5 do eksploatacji Mostostal Warszawa otrzymał od Inwestora Świadectwo Zakończenia Realizacji.

- Dzięki zaangażowaniu, umiejętnościom i doświadczeniu Zespołu realizującego tę największą od 30 lat polską inwestycję, zakończyliśmy prace przez uzgodnionym terminem - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. - Kolejny raz pokazaliśmy, że jako Mostostal Warszawa możemy sprawnie realizować zadania o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a przy tym niezwykle odpowiedzialne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

Blok nr 5 o mocy brutto 900 MW opalany jest węglem kamiennym. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoliło na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej powyżej 45% oraz umożliwiło znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25% na jednostkę wyprodukowanej energii, tym samym przyczyniając się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

- Budowa bloku 5 była wielkim wyzwaniem, zarówno pod względem inżynieryjnym, technologicznym, logistycznym i projektowym. Kiedy kilka lat temu przystępowaliśmy do prac, byliśmy pewni, że potencjał Mostostalu Warszawa pozwala na sprawne zrealizowanie inwestycji. Mieliśmy rację, czego dowodem jest oddanie bloku do eksploatacji przed terminem - mówi Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu w Mostostalu Warszawa.

Opolska inwestycja jest największym projektem infrastrukturalnym od 1989 r. i największą obecnie inwestycją przemysłową w Europie. Inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE GiEK SA wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Rafako, Polimex-Mostostal oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Mostostal Warszawa wciąż prowadzi prace przy drugiej jednostce w Elektrowni Opole - bloku nr 6. Oddanie bloku do eksploatacji przewidziano do 30 września 2019 r.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji w Elektrowni Opole

Kliknij, żeby przeczytać o energetycznych realizacjach Mostostalu Warszawa