Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Blok energetyczny w Elblągu przekazany do eksploatacji

01 grudnia 1999

Mostostal Warszawa przekazał do eksploatacji blok energetyczny opalany biomasą o mocy 20 MWe inwestorowi ENERGA Kogeneracja w Elblągu. Blok energetyczny produkuje „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga.

Instalacja wyposażona jest między innymi w turbogenerator o mocy elektrycznej 25 MWe oraz kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 165 tysięcy MWh oraz ciepła około 796 tysięcy GJ. Planowane zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton rocznie.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zastosowanym w wybudowanej przez nas instalacji emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o około 155 tysięcy ton rocznie.

Dzięki wykorzystaniu w procesie spalania biomasy w postaci pelet ze słomy wytworzy się popyt na słomę jako surowca służącego do ich produkcji. Oznacza to wzrost aktywności gospodarczej w regionie oraz zwiększenie przychodów pochodzących z produkcji słomy. Nie bez znaczenia jest również możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pelety na potrzeby nowego bloku energetycznego.

Realizacja budowy nowego bloku spalającego biomasę w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wiele istotnych dla mieszkańców Elbląga oraz regionu spraw, w wymiarze finansowym, ekologicznym oraz wizerunkowym.

- Pomimo wielu przeciwności losu i trudnych warunków w jakich przyszło nam realizować ten kontrakt, w tym upadłości dostawcy technologii, realizacja została zakończona a blok przekazany do eksploatacji. Sukces osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu i olbrzymiej determinacji naszego zespołu. W trakcie ruchu próbnego osiągnęliśmy parametry elektryczne i cieplne wymagane kontraktem – powiedział, nie kryjąc radości Jarek Żemła – Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej Mostostalu Warszawa.