Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Blok energetyczny w Elblągu

28 marca 2011

Grupa Energa powierzyła nam 25 marca budowę bloku energetycznego w Elektrociepłowni w Elblągu. To jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Europie i jedyna taka w Polsce! Dzięki niej aż 40% energii cieplnej zużywanej przez miasto pochodziło będzie ze źródeł odnawialnych.

Nowy blok energetyczny opalany biomasą o mocy 20 MW, produkował będzie „zieloną energię” oraz ciepło. Za paliwo posłużą pelety ze słomy.
- To pierwsza na tę skalę , tej wielkości i tak trudna inwestycja w Polsce, a być może i w Europie. Realizacja tego zadania to dla nas olbrzymie wyzwanie. Mam nadzieję, że przysporzy nam wszystkim splendoru i… radości. – mówił podczas podpisania kontraktu Cezary Kondratowicz, dyrektor Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa.
Rocznie elektrociepłownia zużyje 136 tys. ton surowca, który pozyska w regionie lub zza wschodniej granicy za pośrednictwem Portu Morskiego w Elblągu. - Liczymy, że nasza inwestycja zaktywizuje działalność rolniczą (…) , bo naszym paliwem będą surowce dostępne na terenie powiatu elbląskiego – podkreślił podczas spotkania Jacek Garbol, prezes zarządu firmy ENERGA Kogeneracja.
Nowy blok stanie przy ul. Elektrycznej, w miejscu obecnego zbiornika mazutu. Pochłonie blisko 210 mln zł. Instalacja wyposażona zostanie m.in. w kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę, turbogenerator o mocy 25 MWe oraz wymiennik ciepłowniczy o mocy 30 MWt. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok.165 tys. MWh oraz 796 tys. GJ ciepła. Co więcej, inwestycja nie tylko zwiększy ilość wyprodukowanej przez spółkę energii, ale i ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie.
Kontrakt poprowadzi Pion Energii Odnawialnej.
Czas realizacji to 9 grudnia 2012 r.