Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Bezpieczna Budowa 2010

14 grudnia 2010

Kolejne budowy Oddziału Lublin Mostostalu Warszawa zdobyły uznanie. Zajęliśmy II miejsce oraz przyznano nam wyróżnienie w konkursie Bezpieczna Budowa 2010 organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazły się budowy:
"Dobudowa bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie oraz dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia centralnej sterylizacji i części wyposażenia 8 sal operacyjnych i sal intensywnego nadzoru"
oraz
" Przebudowa i Rozbudowa Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach przy ul. Hauke Bossaka 1" .
Pierwsza z nich zdobyła II miejsce, kolejna wyróżnienie.
Obie inwestycje zrealizował lubelski oddział Mostostalu Warszawa.
Celem konkursu „Bezpieczna budowa 2010” było upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, a także promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Ocenie komisji podlegały m.in. takie zagadnienia jak:
• przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie,
• sposób opracowania i realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• sposób zagospodarowania placu budowy, ocena ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym,

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Mostostal Warszawa wraz z innymi czołowymi firmami sektora budowlanego, został sygnatariuszem Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pracy oraz partnerem kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”.
Zaangażowaliśmy się również w inicjatywę Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie – bezpieczna praca na wysokości”.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie