Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Bezpieczeństwo ponad podziałami!

15 maja 2015

Mostostal Warszawa, jako jeden z członków-założycieli stowarzyszenia „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” po raz kolejny aktywnie organizuje ogólnopolską akcję społeczną pod nazwą „Tydzień Bezpieczeństwa na polskich budowach”. Tegoroczny cykl edukacyjny odbędzie się w dniach 18 – 24 maja 2015 roku. W ramach akcji 10-ciu największych generalnych wykonawców w Polsce jednoczy siły, aby podnosić bezpieczeństwo i eliminować wypadki śmiertelne na budowach w kraju.

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 100 wypadków śmiertelnych, a to oznacza, że średnio co 4 dni ginie człowiek. Aby temu zapobiegać już od 2010 roku największe spółki budowlane w kraju działają wspólnie w ramach utworzonego stowarzyszenia „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kilka tysięcy kontraktów na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję. Celem Porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Dla osiągnięcia tego celu członkowie Porozumienia opracowali wspólnie szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny bhp na place budów w całym kraju. Jedną z inicjatyw Porozumienia jest „Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa” – jedyny, realizowany na tak dużą skalę projekt edukacyjny z zakresu zagadnień bhp w Polsce. W wydarzeniach organizowanych podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa”, w około 358 jednostkach i budowach bierze udział rocznie blisko 40 tysięcy pracowników.

„Z cyklicznie przeprowadzanych badań jasno wynika – branża budowlana na tle innych działalności charakteryzuje się największą liczbą ciężkich i śmiertelnych wypadków w pracy. W Mostostalu Warszawa nie ma zgody na żaden wypadek na budowie – najcenniejszą wartością każdego człowieka jest jego życie i nie ma dla nas większych priorytetów, jak chronić i dbać o to, co najcenniejsze dla każdego z nas. Zabezpieczenie środowiska pracy jest dla nas wartością nadrzędną, wartością bezcenną z punktu widzenia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jako firma o 70-letniej tradycji na polskim rynku budowlanym – głośno mówimy – od jednolitych, jasnych i egzekwowanych zasad bhp nie ma odwołania – i jest to bezwzględna zasada stosowana w naszej firmie.” - powiedział Jacek Szymanek, Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji Mostostalu Warszawa.

„Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”
Druga edycja „Tygodnia Bezpieczeństwa” przebiegać będzie pod hasłem: „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”, które należy interpretować na trzy sposoby. Po pierwsze dziesięciu największych generalnych wykonawców w Polsce, w tym samym terminie, wspólnie rozpoczyna akcje edukacyjne na toczących się budowach w całym kraju. Hasło odnosi się także do relacji wykonawca – podwykonawca, kiedy dzięki wypracowaniu jednolitych zasad bezpieczeństwa zarówno pracownicy wewnętrzni jak i firmy zewnętrzne mają opracowane, identyczne standardy bhp. Trzeci aspekt nawiązuje do faktu iż bezpieczeństwo zależy od jednostek – tylko przestrzeganie zasad bhp przez każdego pracownika, bez wyjątku, może zapewnić bezpieczeństwo całemu zespołowi.

„Przez tę akcję, prowadzoną w ramach naszej strategii odpowiedzialnego biznesu, chcemy pokazać otoczeniu, że bezpieczeństwo jest dla liderów tej branży wartością kluczową i nadrzędną. Już drugi rok z rzędu podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa” na budowach Mostostalu Warszawa staramy się uświadamiać i edukować naszych pracowników i podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad bhp.” – dodaje Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP z Mostostal Warszawa.

Książka pomysłów

W tym roku, w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” zaplanowany został szereg działań, które realizowane będą na placach budów członków Porozumienia w całej Polsce. Szczegółowe działania opisane zostały w „Książce pomysłów” – zbiorze 19 propozycji do wykorzystania, stworzonych wspólnie przez członków Porozumienia. Jednym z ciekawszych pomysłów jest Lustro Odpowiedzialności – umieszczone na budowie zwraca uwagę na to, od kogo przede wszystkim zależy bezpieczeństwo w pracy. Spoglądający w nie pracownik widzi swoje odbicie i napis: „To jest osoba odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo”. Oprócz tego na budowach zorganizowane zostaną m.in. ćwiczenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tematyczne szkolenia bhp, a także zajęcia dla dzieci oraz uczniów szkół technicznych. Ponadto przeprowadzona będzie ewakuacja z placu budowy, odbędą się także warsztaty z obsługi elektronarzędzi oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Na wielką skalę!
O skali przedsięwzięcia mówią liczby - organizatorzy zapowiadają, że podczas
II edycji „Tygodnia Bezpieczeństwa” frekwencja i zaangażowanie pracowników przewyższy ubiegłoroczną edycję, kiedy w aktywnościach na terenie budów sygnatariuszy Porozumienia wzięło udział ponad 40 tysięcy pracowników firm budowlanych i podwykonawców.