Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

23 września 2010

Mostostal Warszawa, wespół z innymi czołowymi firmami sektora budowlanego, jest sygnatariuszem Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pracy oraz partnerem kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

W Centrum Nauki Kopernik 23 września odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję społeczną, której jednym z elementów będzie stworzenie przez czołowe przedsiębiorstwa budowlane programu ograniczenia wypadkowości na budowach. W tym celu spółki zawarły specjalne porozumienie.

Kampania społeczna pod nazwą: ,,Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” ma zachęcić, szczególnie mniejsze firmy budowlane do przykładania większej wagi do kwestii bezpieczeństwa pracy, gdyż koszty takich działań są nieporównywalnie niższe niż wydatki, jakie ponosi się w sytuacji wypadków przy pracy. Duże firmy budowlane będą wspierać przedsięwzięcie eksponując na realizowanych inwestycjach plansze z hasłem kampanii: „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” w ten sposób starając się przekonać swoich podwykonawców do przestrzegania zasad BHP gwarantujących bezwypadkową pracę na budowie. Akcję poparli aktor Emilian Kamiński oraz dziennikarz Michał Olszański.

Jak podkreślił Wiktor Piwkowski – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, pomysłodawca i inicjator porozumienia firm budowlanych – Corocznie na polskich budowach ginie ponad 100 osób, a budownictwo uznawane jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi polskiej gospodarki. Najwięcej śmiertelnych incydentów występuje w małych firmach, zatrudnionych jako podwykonawcy dużych przedsiębiorstw budowlanych -.

Porozumienie, którego koordynatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, ma na celu zjednoczenie wysiłków spółek budowlanych w celu zahamowania wypadkowości, wymiany dobrych praktyk oraz ujednolicenia podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Kluczowym elementem jest też oddziaływanie liderów branży na firmy podwykonawcze, w których wypadkowość jest największa.

Inicjatywa ma charakter otwarty, zakłada autonomiczność działania przystępujących do niego firm oraz daleko idącą współpracę z instytucjami publicznymi i organami państwowymi. Głównym jej celem jest uznanie nadrzędności działań na rzecz bezpieczeństwa pracy we wszelkiej działalności gospodarczej.