Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Belka mostowa przyszłości

05 marca 2015

W dniu 2 marca br. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się seminarium dot. projektowania i budowy pierwszego w Polsce, i jednego z nielicznych w Europie mostu kompozytowego, mające na celu przedstawienie tej innowacyjnej technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: pani Ewa Borucka-Tomala (Dyrektor) i pan Tomasz Rudnicki (Zastępca Dyrektora), Powiat Rzeszowski reprezentowali: starosta pan Józef Jodłowski oraz pan Marek Radion (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie) w seminarium wziął również udział prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej. Natomiast Mostostal Warszawa reprezentowali panowie: Grzegorz Krzystański - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Juliusz Żach – Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie innowacyjny most drogowy z materiałów kompozytowych powstaje w ramach projektu badawczego Com bridge. Będzie to również jeden z największych (pod względem rozpiętości przęsła) tego typu obiektów na świecie. Realizuje go konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa SA z udziałem Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej i firmy Promost Consulting z Rzeszowa. Wykonawcy szacują, że most będzie można eksploatować bez ponoszenia dodatkowych kosztów od 50 do 75 lat.

Podczas seminarium partnerzy projektu Com-bridge przedstawili założenia innowacyjnego projektu obejmujące: badania prototypowych elementów mostu (Politechnika Rzeszowska), prezentację technologii produkcji i potencjału produkcji konstrukcji z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej - w skrócie FRP - (Mostostal Warszawa), projektowanie mostu z FRP (Promost Consulting). Następnie uczestnicy odwiedzili laboratorium mostowe Politechniki Rzeszowskiej, gdzie znajduje się wyprodukowana przez Mostostal Warszawa pełnowymiarowa belka testowa, o długości 22 m, która będzie poddana badaniom wytrzymałościowym na potrzeby projektu.
„Most będzie miał budowę płytowo-belkową. Płyta z betonu lekkiego zbrojonego kompozytami zostanie zespolona z czterema dźwigarami kompozytowymi. Zanim jednak zostaną one wyprodukowane, Mostostal Warszawa wykonał jedną belkę przeznaczoną do testów. Belka trafiła do laboratorium Politechniki Rzeszowskiej, gdzie zostanie poddana kompleksowym badaniom wytrzymałościowy, aż do zniszczenia” – powiedział Grzegorz Krzystański, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Mostostal Warszawa.

Dane uzyskane w ten sposób posłużą do weryfikacji i walidacji modelu numerycznego wykorzystywanego do projektowania mostu. Dopiero po tym etapie specjaliści z Mostostalu Warszawa przystąpią do produkcji czterech dźwigarów, które będą stanowiły główny element konstrukcyjny mostu.

Demonstracyjny most z kompozytów powstaje w ramach programu „Demonstrator Plus" realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w ramach wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej przeznaczyło na ten cel 5 mln 150 tys. złotych. Właścicielem mostu, który będzie współfinansowany ze środków programu, jest powiat rzeszowski (most powstanie w miejscowości Błażowa pod Rzeszowem). W chwili obecnej trwają prace badawcze i przygotowawcze (prefabrykacja elementów pod budowę). Po wykonaniu mostu badane będą jego parametry eksploatacyjne. Całe przedsięwzięcie obejmujące badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace w zakresie wytworzenia instalacji demonstracyjnej, trwają od listopada 2013 i zakończą się w marcu 2016 r.