Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

BEC – Ogólnopolski Konkurs Inżynierski

18 maja 2010

Drużyna „Komandosi 440i4 – Mostostal Warszawa” zwycięzcą finału Ogólnopolskiego Konkursu Inżynierskiego

BEC, czyli BEST Engineering Competition organizowany jest na sześciu uczelniach technicznych w Polsce - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej. Konkurs składa się z 3 etapów: testu eliminacyjnego sprawdzającego umiejętność logicznego myślenia, finału lokalnego oraz finału ogólnopolskiego. Podczas finałów rozgrywane są dwie, niezależne konkurencje: team design polegająca na zmierzeniu się z zadaniem konstruktorskim oraz case study, podczas którego drużyny muszą rozwiązać problem z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, architektury, mechaniki, informatyki lub elektroniki.

Finał lokalny na Politechnice Warszawskiej odbył się 27 kwietnia. Zespoły biorące udział w team design miały za pomocą prostych elementów – desek, gwoździ czy kubków zbudować prostą maszynę, która będzie odmierzać czas, a dokładnie 45 s. Dodatkowo upłynięcie czasu miała sygnalizować podniesiona chorągiewka. Największą kreatywnością wykazał się zespół o równie pomysłowej nazwie: „Molibdenowe Mateusze”. Zadanie teoretyczne rozwiązywane podczas case study polegało na stworzeniu zarysu biznesplanu i założeń lokalizacyjnych dla spalarni śmieci w Warszawie. Tę konkurencję wygrał zespół „Komandosi 440i4”.

Gospodarzem finału ogólnopolskiego, rozgrywanego 11 i 12 maja, była Politechnika Śląska w Gliwicach. Zawodnicy biorący udział w case study mieli do rozwiązania dwa problemy: musieli wcielić się w rolę międzynarodowego eksperta w sprawie naturalnych zagrożeń i opracować plan działania po wystąpieniu tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi na Haiti oraz wykonać w programie komputerowym Algodoo projekt urządzenia, które będzie w stanie przetransportować sześć piłeczek z automatycznego podajnika po jednej stronie sceny do koszyka po drugiej stronie. Głównym przeciwnikiem zawodników w tym zadaniu był czas - na wykonanie go uczestnicy mieli jedynie 120 minut. Tę konkurencję wygrała drużyna „Komandosi 440i4”, sponsorowana przez Mostostal Warszawa. Dzięki temu zwycięstwu będzie ona mogła wziąć udział w europejskiej edycji konkursu – European BEST Engineering Competition, która odbędzie się w tym roku w Cluj-Naopoca w Rumunii w dniach 1-12 sierpnia br.

W kategorii team design uczestnicy mieli za zadanie skonstruować urządzenie, które zakreśli przymocowanym do siebie markerem kształt prostokąta. Urządzenie musiało wykonać to zadanie bez ingerencji żadnego z uczestników. Przy ocenie konstrukcji brane pod uwagę były: ekonomiczność konstrukcji, funkcjonalność, pomysłowość i oryginalność rozwiązania. Konkurencję tę wygrał zespół z Gliwic „Andrzeju, nie denerwuj się”