Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia - część II

22 października 2008

Mostostal Warszawa będzie jedną z czterech firm, które zrealizują II część Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum 22 października.

Obwodnica przebiegać będzie przez północno – zachodnią część Wrocławia oraz odrzańską wyspę Rędzin. Jej budowa rozpocznie się od węzła „Lotnisko” i zakończy w miejscu łącznika „Długołęka”. Długość zaplanowanej drogi, która prowadzić będzie na autostradę A8 wyniesie 19 km. Na tym odcinku powstanie 14 wiaduktów drogowych, 4 mosty, 1 przejście dla zwierząt oraz 26 przepustów. Realizacja inwestycji, której wartość wyniesie nieco ponad 2 mld złotych pozwoli odciążyć ciągi komunikacyjne Wrocławia i skierować ruch tranzytowy na jego obrzeża. Prace potrwają 29 miesięcy.

Mostostal Warszawa od maja tego roku realizuje inny etap budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, obejmujący wykonanie mostu przez rzekę Odrę. Będzie to jedna z 10 największych przepraw na świecie. Jej budowę zaplanowano na 30 miesięcy.