Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Autostrada A4 dostępna dla kierowców!

21 września 2012

Konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras z sukcesem zakończyło kolejną inwestycję. Odcinek „Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód” to zarówno pierwszy jak i jedyny przejezdny fragment autostrady A4 w województwie podkarpackim.

Budowa, realizowanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie odcinka Autostrady A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód trwała blisko 2,5 roku.                                          
Na blisko 7 km odcinku autostrady powstało:
- 9 wiaduktów drogowych i autostradowych,
- 3 mosty autostradowe, w tym MA161 o długości 512 m nad dwoma rzekami i drogą krajową dk19,
- ponad 10km ogrodzeń autostradowych,
- 8 km ekranów akustycznych,
- 9 przepustów ekologicznych.
Zdarzało się, że podczas realizacji w systemie 3-zmianowym pracowało jednocześnie blisko 600 osób, które do swojej dyspozycji miało 200 jednostek sprzętowych.
Oficjalne przekazanie odcinka w użytkowanie kierowców odbyło się 10 września br.