Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Andrzej Goławski Prezesem Mostostal Warszawa

16 listopada 2015

W dniu 16 listopada 2015 r. decyzją Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa SA, Andrzej Goławski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Andrzej Goławski od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla  Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 roku Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 roku realizując strategię dywersyfikacji portfela grupy Budimex, był odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych i objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz  Prokurentem Spółki.

Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez  ICAN INSTITUTE.

Jego doświadczenie oraz ogromna wiedza dotycząca branży budowlanej są solidnymi podstawami do realizacji przyjętej przez Mostostal Warszawa SA strategii rozwojowej, która zakłada umocnienie pozycji wiodącej firmy budowlanej w Polsce.

W skład obecnego Zarządu Spółki Mostostal Warszawa wchodzą także: Miguel Ángel Heras Llorente – Wiceprezes Zarządu, José Ángel Andrés López – Wiceprezes Zarządu,  Carlos Resino Ruiz – Członek Zarządu i Jacek Szymanek – Członek Zarządu.