Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

AMK Kraków z kontraktem z PEC Gliwice

25 czerwca 2019

24 czerwca 2019 r. AMK Kraków SA, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa podpisała z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. umowę na Budowę III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłowni WR-25 w formule „pod klucz”. Wartość umowy to 63,60 mln PLN brutto.

Zawarta umowa to kolejny kontrakt w dziedzinie ochrony środowiska, który AMK Kraków będzie realizować dla PEC Gliwice. W okresie od 2007 do 2016 roku spółka z Grupy Mostostal Warszawa wykonała w ramach odrębnych umów instalacje odsiarczania oraz odpylania dla kotłów WR-25 i WP-70 na terenie tej samej ciepłowni. Tym razem projekt obejmuje również realizację instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR).

Realizacja podpisanego kontraktu obejmuje projekt technologiczny, projekt budowlany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie wielobranżowych projektów technicznych, realizację prac budowlano-montażowych, a także przeprowadzenie kompleksowych prac rozruchowych, w tym również z zakresu mechaniki, automatyki i systemów sterowania wraz z przekazaniem obiektów do eksploatacji.

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji.

AMK Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA [www.mostostal.waw.pl], AMK Kraków S.A. [amk.krakow.pl], Mostostal Kielce SA [www.mostostal-kielce.com.pl], Mostostal Płock SA [www.mostostal-plock.pl], z bogatym doświadczeniem w sektorach oil[&]gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.

Kliknij, żeby pobrać katalog Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa
Kliknij, żeby przejść na stronę AMK Kraków